Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4639 (“Neće ostati ni kamen na kamenu nerazvaljen…” Velika nevolja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4639, 14 Svibanj 1949

“NEĆE OSTATI NI KAMEN NA KAMENU NERAZVALJEN…” VELIKA NEVOLJA…

Doći će vrijeme kada će sve što je sa naporom bilo stečeno i izgrađeno biti izgubljeno; vrijeme će doći kada će ljudi shvatiti kako je sve što je bilo naumljeno osigurati im fizičko blagostanje beznačajno i oni će biti potpuno bez sredstava za život (= lišeni svega), budući im nedostaje duhovnog bogatstva posjedovanje kojeg omogućava ljudima da prevaziđu gubitak zemaljskih dobara. Ja neprestano skrećem vašu pažnju na ovo vrijeme jer dogodit će se kako je proglašeno u Riječi i Pismu… “neće ostati ni kamen na kamenu nerazvaljen” (Matej 24:2)… Činjenica da će se takav užasan čin uništenja dogoditi kao jedan čin Božje moći zvuči neshvatljivo ljudima svjetovnog uma, unatoč tome to je neizbježno, kao prvo, budući je naumljeno imati obrazovnu svrhu i zatim to je također određeno u vječnom planu Spasenja da se omogući duhovnim supstancama na nižem stupnju razvoja da zadobiju druge oblike. Nužno je za ljude da budu izvanredno teško pogođeni jer oni skoro više ne obraćaju pažnju na njihov duhovni razvoj i biti će im dana konačna ohrabrenja, premda ih oni također mogu zanemariti ako su nevoljni promijeniti se i uzdizati. Oni jedino mogu biti tretirani više grubo jer više nisu otvoreni za nježne prijekore i sve što je do sada bilo naneseno čovječanstvu u ovu svrhu ostaje neuspješno. Međutim, nadolazeće vrijeme će uključivati drastičnu promjenu, tako da će se ljudske misli automatski okrenuti ka značenju i svrsi zemaljskog života no pri svemu tome prouzročiti promjenu u nekolicini ljudi, što će za njih biti doista blagotvorno.

Nevolja će biti tako teška da će ona probuditi voljnost za pomaganjem u onih koji i dalje imaju iskru Ljubavi u njihovu srcu, i ova će iskra pronaći hranu i izrasti u plamen, jer svatko tko jedino želi pomoći će također aktivno pomoći i olakšati tešku sudbinu njegova bližnjega, budući on sam zna koliko puno patnje uzrokuje sudbina svake pojedinačne osobe. I oni koji su voljni pomoći će također biti pomognuti od strane Mene, oni će tamo gdje se izlaz više ne može pronaći primiti pomoć kao znak više Sile, Koja se Ljubav-no približava ljudima da im otkrije Sebe. Jer zemaljska pomoć često izgleda nemoguća ali ono što je nemoguće za ljude može i dalje biti ostvareno od strane Mene (Marko 10:27), i time čak i najveća nevolja nije beznadežna budući za Mene ništa nije nemoguće. I time će Ljubav koja je dana čovjekovu bližnjemu donijeti dobar plod, ona će zadobiti Moju Ljubav, i ovo predstavlja pomoć i milost i jedan izuzetan pritok snage, naračun čega Moji Vlastiti ne trebaju očajavati, jer oni neće osjetiti nevolju toliko puno budući će biti prepuni snage i uvijek imati Mene pored sebe kao Pomagača Koji će, poradi njihove vjere, djelovati očigledno kako bi i dalje zadobio nekolicinu prije kraja koji su slabi u vjeri ali unatoč tome dobre volje… Oni će primiti snagu i preživjeti vrijeme neimaštine bez štete za njihovu dušu. Moji Vlastiti, međutim, će biti zaštićeni od strane Mene i mogu očekivati ovo vrijeme bez brige, jer ono neće dugo trajati.

AMEN

Spread the Truth