Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4631 (Agonije obnovljenog prognanstva u krutu materiju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4631, 8 Svibanj 1949

AGONIJE OBNOVLJENOG PROGNANSTVA U KRUTU MATERIJU…

Nikakve riječi vam ne mogu opisati agonije koje za duhove za sobom povlači obnovljeno prognanstvo u krutu materiju, budući je ovo stanje nezamislivo za ljudski um. Duhovna supstanca sebe percipira kao biće a ipak je nesposobna iskoristiti njezinu volju premda je ona svjesna nje kao dokaz njezina postojanja kao biće. Duhovna se supstanca drži zarobljenom i bila je izvorno stvorena kao nešto što je bilo sposobno biti slobodno aktivno, otud njezina bespomoćnost i slabost u ograničenom stanju rezultira u neopisivim agonijama koje ju obično nagnaju da revoltira još više umjesto da postane podređena Božjoj volji. Čovječanstvo je u posjedu slobodne volje i približava se ovom vrlo bolnom stanju… Ono bi i dalje imalo dovoljno vremena da odvrati ovu sudbinu od sebe ipak ono nije otvoreno za ikakvu prezentaciju od strane upućenih ljudi, i njemu potpuno nedostaje vjere u zasluženu kaznu, u dušin nastavak života naračun čega poduke neće biti u stanju postići ništa i time je nevolja duša mnogih ljudi izuzetno ozbiljna/kritična.

Za sada je ljudsko biće i dalje gospodar stvaranja, on je učinkovito odgovoran za njega (ili ‘vlada nad njime’) i sposoban je okoristiti se tvorevinama u skladu sa njegovom voljom… ali jednog dana će on sam opet biti djelo stvaranja, najprije beživotni, nepokretni predmet koji može biti iskorišten ali može ostati neiskorišten tijekom jednog nezamislivo dugog vremena… jednog dana će on biti jako daleko iza onog što je on sadašnjem trenutku i jedno beskonačno dugo vrijeme će proći prije nego je on opet evolvirao u ljudsko biće, u biće koje je obdareno sa slobodnom voljom i snagom da koristi ovu volju. Međutim, mnogim će stadijima on morati proći, bezbrojna mučenja će on morati izdržati sa zavezanom voljom i aktivnosti koje će morati ostvariti nisu shvatljive čovjeku i prema tome je za njega teško povjerovati. A ipak on sam je odgovoran za sudbinu njegove duše nakon što njegovo tijelo umre. Za sada on i dalje ima snagu da bi vršio djela Ljubavi koja će odvratiti ovu gorku sudbinu od njega, on i dalje ima mogućnost da bi obratio pažnju na Božju volju time što će (po)slušati Božansku Riječ, i ako udovolji toj volji njegova će se priroda promijeniti i steći pravo na stanje svjetla i slobode nakon njegove fizičke smrti. Za sada je on i dalje u stanju koristiti njegov intelekt, on može razmišljati o sebi, njegovom Stvoritelju i njegovoj svrsi života i, ako je to njegova volja, on će također biti sposoban vjerovati… Bog pristupa svakom čovjeku sa Njegovom milošću i daje im mali poticaj da se kreću u ispravnom pravcu, da odaberu ispravan put.

Ako mu se čovjek ne protivi on će dopustiti sebi da bude poguran na ispravan put i istinski cilj će mu biti osiguran. Ipak Bog također obraća pažnju na opoziciju, to jest, On ne prisiljava osobu protivno njegovoj volji… ali osoba također snosi odgovornost za njezinu dušu, ona osobno priprema njezinu sudbinu koja će biti izuzetno bolna, i na njezino neizrezivo žaljenje ona će morati krenuti stazom obnovljenog prognanstva, jer Božja milost ne smije biti odbačena s obzirom da ovo također znači odbacivanje Njegove Ljubavi i time udaljavanje duše umjesto da Mu se približi, što je svrha i cilj zemaljskog života. Jedino nekolicina ljudi će se zaputiti ispravnom stazom tijekom posljednjih dana, i stoga je nevolja golema i hitno potrebuje ispravno djelovanje. To je zašto Božje sluge na Zemlji trebaju spomenuti užasnu sudbinu koja čeka ljudsku dušu ako se ona ne promijeni tijekom posljednjih dana prije kraja. Opet i iznova će im kraj biti opisan kako se neminovno približava u skoroj budućnosti, jer vrijeme leti i zahtjeva krajnju aktivnost kako bi se i dalje spasile one duše od propasti koje prihvaćaju opominjanja i upozorenja i voljne su učiniti ono što je dobro. Jer dan će doći neočekivano (1 Solunjanima 5:2, 4; 2 Petrova 3:10) i bezbrojne će ljude baciti u ruinu, u smrt, to jest, u ograničeno stanje unutar materije iz kojeg će oni biti jedino sposobni sebe osloboditi nakon beskonačno dugog vremena. Budite upozoreni, vi ljudi, jer to se tiče vječnosti, tiče se vas samih, vaših duša, koje su u jako velikoj opasnosti a ipak mogu i dalje biti spašene ako ste vi dobre volje.

AMEN

Spread the Truth