Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4618 (Grijesi otaca osvećuju se na djeci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4618, 19. travanj 1949.

GRIJESI OTACA OSVEĆUJU SE NA DJECI…

Grijesi otaca će utjecati na djecu naraštajima (kroz naraštaje)… Tako ste vi bili podučeni, i često ste kroz to dospjeli u proturječje sa učenjem o Bogu Ljubavi i milosrđa, Koji oprašta grješniku i otpušta mu njegovu kaznu, ako se on ozbiljno pokaje. Vi ne možete shvatiti da moraju patiti oni ljudi, koji sami nemaju krivnje (duga), i stoga su žrtve onih koji su zgriješili protiv Boga. No ipak, i tu je na djelu Božja mudrost i Ljubav, iako ne na vama dobro razumljiv način jer, prije utjelovljenja kao čovjek, ovdje ima svoje za reći priroda duše, koja je sama sebi izabrala grješnog čovjeka za svoje začeće u tijelu. Ove duše su posebno instinktivne, unatoč njihovom beskrajno dugom toku razvoja, unatoč mnogostrukim i mučnim preoblikovanjima, one su još u krajnje manjkavom stanju, one još nisu odložile svoju instinktivnost, i sada nagonski teže jednoj njima srodnoj ljudskoj duši, gdje se nadaju prilici da će moći iživjeti svoju instinktivnost. One su nerijetko ispunjene istom žudnjom, koja čovjeka čini grješnim, kako one također često na to potiču, čim su uzele prebivalište u jednom tijelu (maternici), i onda grijeh, samo po sebi razumljivo, ima jači utjecaj na novorođeno dijete, zbog čega se sada govori o predispoziciji i nasljeđivanju loših sklonosti. Nijedna duša koja je postigla određeni stupanj zrelosti ne dolazi u takvo tijelo, budući njen proces razvoja ne smije biti ugrožen, čim je ona sama prethodno već izrazila svoju volju da teži Bogu. No, čak se i jedna takva opterećena duša može na Zemlji osloboditi od svojih predispozicija (sklonosti), ona kroz naizgled nezasluženu zemaljsku sudbinu može prepoznati svoje vlastite pogreške i instinkte (nagone, impulse), te nastojati sebe od njih osloboditi, i onda će također moći na svaki način primiti milost, dakle pomoć odozgor, kako bi svoju volju dovela do izvršenja. Ali, takve se duše skoro uvijek iživljavaju, te povećavaju grijehe otaca, no uvijek u izvjesnoj slobodi volje, jer njima nije nametnuta prisila. No, one same vjeruju da su pod prisilom, i nastoje tako otkloniti svaku odgovornost, ne vode ni najmanju borbu same sa sobom, odatle podliježu svakoj kušnji, kojoj bi se međutim mogle oduprijeti, samo kada bi htjele. Volja im je međutim, od početka utjelovljenja naklonjena zlu, a ova volja je sama sebi izabrala formu koja je trebala postati nositelj duše, što međutim nikada ne isključuje da duša sada kao čovjek može učiniti volju aktivnom, i sebe može osloboditi od grijeha… da je tako onda jedna karika u lancu slomljena, i također krivnja grijeha otaca zbog jednog takvog djeteta može biti uklonjena (izbrisana, ugašena). Jer volja instinktivnog čovjeka je u sebi jaka, i jedino je krivo usmjerena. Usmjeri li se međutim u ispravnom smjeru, onda on također može nad svim nadvladati, te time postati spasitelj svojega pretka, i umanjiti mu patnju i bijedu u onostranom.

AMEN

Spread the Truth