Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4613 (Nejaki neće doživjeti Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4613, 13 Travanj 1949

NEJAKI NEĆE DOŽIVJETI KRAJ…

Nejaki/mlohavi neće doživjeti kraj… Ja zasigurno znam prirodu duše svake pojedinačne osobe; Ja znam njihovu volju i njihov stupanj zrelosti, što je također opseg njihove snage volje u posljednjoj vjerskoj borbi. Ja znam da će ovo konačno priznavanje Mene potrebovati ogromnu snagu koju će jedino nekolicina ljudi biti sposobno prikupiti, i da će biti nužna jedna potpuno živa vjera kako bi se stajalo čvrsto i ostalo vjernim Meni. Iz ovog razloga kapije raja na Novoj Zemlji će biti otvorene onima koji su vjerni pristalice i priznaju Me, tako da će njihova demonstrirana Ljubav za mene do kraja biti nagrađena.

Ali ljudi slabe vjere neće preživjeti ovu posljednju borbu na Zemlji. Ja ću spriječiti rizik njihova otpadništva od Mene tako da im ne bi dozvolio pasti u ruke Mojega protivnika i kako bi im dao mogućnost nastavljanja njihovog razvoja u kraljevstvu onostranog koji, nakon kraja ovog svijeta, neće više biti moguć za jedno vrlo dugo vrijeme. Oni neće biti sposobni nositi se sa zahtjevima i napetostima posljednjih dana i dokončat će njihov čisto fizički život prije njegova vremena, jer oni se neće suprotstaviti Meni, ali njima će samo nedostajati vrloduboke, žive vjere koja bi im omogućila biti istinskim advokatima Krista. I biti će mnogih koji će Me doista odabrati, koji će nositi vjeru u Boga Ljubavi i mudrosti unutar sebe, ipak koji ju neće dovoljno povećati da bi sebe povjerili Meni bez brige i apelirali za Moju pomoć. Ove će duše biti odnešene sa Zemlje od strane Mene ili bi one zastranile za jedno vrlo dugo vrijeme.

Snažni će, međutim, ostati vjerni Meni, sve do kraja i biti će uznešeni od strane Mene prije uništenja stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17). Ovaj proces vam mora biti vjerojatan/prihvatljiv, i treba vam biti jednako razumljivo da nejake duše neće nastaniti raj Nove Zemlje, koji jedino može nositi duhovno zrela ljudska bića koja dozvoljavaju Moje prisustvo među njima, kao što Sam vam obećao (Otkrovenje 21:3). Mora se dogoditi razdvajanje koza od ovaca na kraju. Stari period razvoja će dokončati sa prognanstvom neuspjele duhovne suštine u krutu materiju, i nova era će započeti sa zrelim duhovnim naraštajem, koji će već naći sebe u stanju blaženstva na Zemlji budući je on otrpio i bio je dovoljno testiran od strane Mene na Zemlji. Ovaj nivo dušine zrelosti dozvoljava Moje prisustvo među Mojom djecom. Ali nejake i još nezrele duše ne bi bile sposobne izdržati Moje prisustvo. Posljedično tome, Nova Zemlja neće biti prikladno prebivalište za njih; unatoč tome, oni će se nastaviti uzdizati u duhovnom kraljevstvu i, poradi njihova prerano dokončana života, će također uživati privilegije u duhovnom kraljevstvu koje će pomoći njihovom usponu. To je razdvajanje duhova, koje je uvijek bilo proglašavano kroz Riječ i Pismo (Matje 25:31-46).

AMEN

Spread the Truth