Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4608 (“Neću vas ostaviti kao siročad…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4608, 6 Travanj 1949

„NEĆU VAS OSTAVITI KAO SIROČAD…“

(Ivan 14:18)

Neću vas ostaviti kao siročad… Ne želim da budete sami u svijetu i da se u duhu osjećate usamljenima, i zbog toga vam obećavam da ću doći k vama i uzeti prebivalište kod vas, da vam budem stalni Tješitelj i Zaštitnik u duhovnoj i zemaljskoj nevolji. Vjerujte ovim Riječima i osjećajte se sigurnima i zaštićenima u spoznaji da uvijek pored sebe imate Mene, Koji vas vodim svakim putem, Koji Je budan, tako da ne štetite u tijelu i duši. Jer, ono što kažem, Istina je i za vječnost neće moći biti oborena od ljudi koji žele prigovarati i mudrovati  na Moju Riječ. Ako Sam vam sada dao ovo Obećanje, da ću Se kao Otac brinuti za vas, koji ćete na Zemlji biti odbačeni već poradi Mojeg Imena, onda se radujte zbog toga što se ispunja Moja Riječ, a vi imate najsigurniji dokaz kroz glas u vama, koji vam stalno objavljuje Moju blizinu, i omogućava vam da čujete istinite Očinske Riječi Ljubavi. Vjerujte ovom glasu, i ne dopustite da ga pokriju (nadjačaju) glasovi koji dolaze izvana. Imate nešto dragocjeno ako možete čuti Mene Osobno u vama, i vi ćete tek sada ispravno razumjeti Riječi: Ne želim vas ostaviti kao siročad… Ja želim podignuti (uspraviti) potlačenog, žalosnog, bojažljivog i onog koji se osjeća slabim, i njegovog Se Ja naročito prihvaćam. Nikada neću preplašenim ljudima uskratiti Moju pomoć, kada Me za nju pitaju, jer Ja Sam Bog Ljubavi i pravi (dobri) Otac Mojoj djeci. No, Ja također nikada neću pobijati Sebe Samoga, Ja neću dati dvojake zapovijedi, koje međusobno proturječe, i Ja neću poslati nikakve glasnike umjesto Mene, gdje Ja Osobno mogu govoriti, gdje Me dijete samo (osobno) pita za razjašnjenje i pomoć u duševnoj nevolji, u duhovnoj pogibelji. Jer, uvijek Sam prisutan djetetu koje nastoji ispuniti Moju volju. Uistinu ne trebam predstavnike, gdje Se Ja Sam mogu očitovati… Zato se ne boj, nego jedino vjeruj… Onaj Koji sve to zna ti je blizu i drži te, tako da ne padneš.

AMEN

Spread the Truth