Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4598 (Zapovijed Ljubavi dokaz Istine… Sadržaj Božanske Riječi – Evanđenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4598, 27 Ožujak 1949

ZAPOVIJED LJUBAVI, DOKAZ ISTINE… SADRŽAJ BOŽANSKE RIJEČI: EVANĐELJE…

Za probuđenog u duhu postoji samo jedan temeljni zakon: bezuvjetno vjerovati ono što mu je objavljeno kroz glas Duha. Onda će on uvijek stajati u Istini. Duhovno probuđenome će glas Duha objaviti samo ono što je u skladu sa Isusovim učenjem Ljubavi, što je stoga samo objašnjenje i obrazloženje Njegove zapovijedi Ljubavi, te prema tome može nepobitno važiti za Božju Riječ. Jer, čak i najdublje mudrosti koje sadržajno nadilaze jednostavno Evanđelje kakvo je poznato ljudima, uvijek jedino proizlaze iz vršenja zapovijedi Ljubavi, i iznova svjedoče jedino Božju Ljubav i mudrost, stoga nisu u proturječju sa Njegovim učenjem. Stoga, gdje je podučavana Ljubav, tamo mora djelovati Božji Duh, inače bi Božji protivnik već bio prepoznat u svome obraćenju, ukoliko bi od njega ljudima bilo preneseno isto učenje sa ciljem sjedinjenja s Bogom. Tako je jasno vidljivo da sve što ukazuje na Boga mora također imati Boga za ishodište, i zato vi ljudi ne trebate plašljivo ispitivati koje snage vas podučavaju, ako vi primate direktne poduke iz duhovnog kraljevstva… budući sve snage koje nastoje čovjeka podučiti Ljubavi, također su s-Bogom-sjedinjene i djeluju u Božjoj volji. Ne nađe li jedna takva poduka nikakav odjek s ljudske strane, ako je ona odbačena ili pak prihvaćena sa zadrškom, onda Božji protivnik gorljivo koristi priliku da ju učini neučinkovitom, sijući sumnju za sumnjom u ljudima koji žele prepoznati Božje djelovanje, i otuda sada ni ne prepoznaju djelovanje protivnika. Bića tame će se uvijek nastojati sa pojačanom snagom umetnuti tamo gdje želi probiti svjetlo odozgor. Vi ljudi to stoga uvijek morate imati na umu, i Božjem protivniku kroz sumnje ne dopustiti pristup vama. Može iznova samo jedno biti rečeno, da Bog ne izručuje vlasti protivnika čovjeka koji želi doći k Njemu. Jer, Bog je Ljubav, Bog je Otac Svoje djece, a Očinska Ljubav nikada ne dopušta da se našteti djetetu koje se u punom povjerenju Njemu predaje, i moli za zaštitu i milost. A ovo je siguran znak djelovanja Duha u čovjeku, da on odolijeva i najvećem iskušenju, jer njega prožima snaga Duha, i on može pružiti otpor čak najsnažnijem napadu koji je kroz Božjeg protivnika poduzet protiv njega. Jer, Istina će pobijediti, budući je Sam Bog Istina, i Njegova Riječ opstaje do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth