Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4587 (Upozorenje protiv odbacivanja Božanske Riječi… “Sve provjeravajte i…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 4587, 13 Ožujak 1949

UPOZORENJE PROTIV ODBACIVANJA BOŽANSKE RIJEČI… ‘SVE PROVJERAVAJTE I…’

(1 Solunjanima 5:19-21)

Uistinu, kažem vam da vi sebi uzrokujete nezamislivu štetu ako zanemarite/potcjenite Moju Riječ koju vam Ja dajem/priopćujem odgore, ako sebe zadovoljite učenjima danim od strane neobaviještenih vođa što ćete jedino razumjeti ako uzmete Moju Riječ od gore k srcu. Najprije vi trebate stremiti ka svjetlu, jer jedino istinsko svjetlo osvjetljava put kojim se trebate zaputiti kako bi došli do vašeg cilja. U tami ćete vi promašiti ispravan put, u tami ćete vi slijediti trag svjetala koja bljeskaju a ova su jedino obmanjujuća svjetla koja vas skreću sa ispravnog puta. Vi morate žudjeti za istinskim svjetlom, to jest, vi morate pokušati steći ispravnu realizaciju, prihvatiti znanje koje korespondira sa istinom, in a taj način formirati pravilnu sliku o Meni kao najvoljenijem Ocu i Stvoritelju od vječnosti, kako bi onda stremili ka sjedinjenju sa Mnom iz Kojeg ste potekli u prošlosti. Posljedično tome, vi morate biti podučeni u/o istini. Ali istina vam može biti dana/priopćena jedino od strane Onoga Koji je Sama Vječna Istina ili od strane nekoga tko je istinu primio od Njega direktno. Stremite za ovom jedinom istinom i ne budite zadovoljni sa znanjem koje nije poteklo iz vječne fontane. Ja vas ne mogu dovoljno snažno potaknuti da ne ignorirate to kada vam Moja ljubav sebe otkriva i dostavlja vam najčišću istinu. Sve provjeravajte i zadržite što je dobro… Obratite pažnju ako vam je ponuđen dar Božje Riječi i razmotrite u vašem srcu kakva bi vaša pozicija trebala biti. Ne odbacujte ju bez istraživanja nego imajte na umu kako bi mogli itekako lako odbaciti veliki dar milosti, i prema tome ispitajte što vam je ponuđeno. Ako vi to onda odbacite sa uvjerenjem, onda niste u pogrešci/niste krivi (Ivan 9:41), ipak ozbiljno procjenjivanje treba prethoditi tako da će svatko dobre volje i srca sposobna ljubiti prepoznati Očev glas koji mu govori. Vama je ponuđen najdragocjeniji dar milosti Moja ljubav ima sačuvanog/u rezervi za vas…  Iskoristite ga, dopustite milosti da u vama ostvari učinak, slušajte Moju Riječ i živite sa njom u skladu i vrlo brzo ćete shvatiti da je to vječna istina koja dolazi od Mene Osobno i učinit će vas doista upućenima; osjetiti ćete svjetlost i jasnost u vama samima i jasno prepoznati put ka Meni, biti ćete u stanju vjerovati sa uvjerenjem i također Mene podržavati pred svijetom budući je vaša vjera živa što jedino čista istina može postići. I zato vas opominjem još jednom: ne odbacujte Moje sluge kada vam ponude Moju Riječ. Ja Osobno dajem/priopćavam/dostavljam najdragocjeniji dar milosti, vječnu istinu, budući jedino kroz istinu vi možete postati blaženo sretni.

AMEN

Spread the Truth