Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4582 (Duhovno sazrijevanje onih koji trebaju ispuniti Misiju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4582, 9 Ožujak 1949

DUHOVNO SAZRIJEVANJE ONIH KOJI TREBAJU ISPUNITI MISIJU…


Ja ću voditi vaše korake, ako se vi samo podložno povjerite Mojem vodstvu. Ne postoji nikakva opasnost veća od Onoga Koji vas može spasiti od nje, ne postoji nijedan neprijatelj jači od Mene, i nema nijednog puta koji je neprohodan, kada Ja koračam pored vas. Dakle, za vas ne treba postojati nikakva briga ni strah, jer Sam Ja uvijek spreman pomoći vam, što god to bilo. Međutim, putovi kojima vas vodim, moraju se poduzeti i sa svim se trebate suočiti, kako je odredila Moja Ljubav i Mudrost od Vječnosti, jer omogućava vaše sazrijevanje i također pruža priliku drugim dušama da dođu u kontakt sa vama, koji morate pomoći izgubljenima da dođu do Istine, koji ih morate dovesti k Meni. Vaš duhovni zadatak zahtjeva određeni stupanj zrelosti, što čini mogućim postići vašu životnu sudbinu. Iako vam to može izgledati teško, s Mojom pomoći je sve lako svladati, i Ja vas nikada za vječnost neću napustiti, jer ste vi sjedinjeni sa Mnom kroz vašu volju.

Tako je malo ljudi koji su u izravnoj vezi sa Mnom, da im mogu dodijeliti jednu Misiju koja je neizrecivo hitna u Posljednje Vrijeme pred Kraj. Tako je malo onih koji ispunjaju sve uvijete da bi Moje djelovanje u njima bilo moguće i da bi ih mogao iskoristiti kao Moje alate. I stoga ću Ja svakoga tko Mi je voljan služiti, uzeti pod posebnu skrb, iako također na njih primjenjujem određene odgojne mjere, ali samo za njihovo dobro, da postanu pogodni za svoj zadatak. Ali ih Ja nikada ne ostavljam bez zaštite i pomoći, zbog čega vi svaki dan trebate započeti i završiti bez straha, tako da okrenete vaš pogled uvis, k Meni, i onda se kroz svoje misli sjedinite sa Mnom. Svaka vaša misao Me privlači k vama, i kada vam, kao dokaz Moje prisutnosti dajem Moju Riječ, uistinu je nepotrebna svaka tjeskobna briga, jer onda međutim, znate da Sam u vašoj blizini i možete Mi doći sa svakom brigom i sa svakim pitanjem, Ja ću vas podržati Riječju i Djelom i  uvijek ću biti tu za vas, jer ste vi Moja djeca, za koju brinem Mojom Očinskom Ljubavlju i zaista vas ne puštam ići pogrešnim putem, dajem vam Snagu da sve nadvladate, tako da možete vašu Misiju na Zemlji ispuniti do kraja.

AMEN

Spread the Truth