Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4579 (Radnici u Vinogadu Gospodarevom… Aktivnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4579, 3 Ožujka 1949

RADNICI U VINOGRADU GOSPODAREVOM …. AKTIVNOST ….

Ja sam vas odabrao za duhovno suradništvo u zadnje vrijeme pred Kraj, Ja sam vam dodijelio službu koju možete čestito vršiti po Mojoj volji ako Mi se povjerite, dakle ako se potpuno podredite Mome vodstvu. Vi dakle ne trebate sami htjeti, nego se dajte voditi, sve prihvaćajući, ne strepite, ne bojte se i ne gledajte u budućnost sa strahom …. Vi se samo trebate Meni prepustiti i dozvoliti da Ja Sâm vladam, i sve će se događati onako kako je Moja volja i kako je od koristi za rad koji ste voljni izvoditi za Mene i Moje Kraljevstvo. Ja ću za vas uređivati sve, Ja upravljam sve vaše korake, Ja sam uz vas savjetom i djelom, i Moju volju ćete osjećati u srcu, tj. kad Mi se prepustite vaša volja će biti i Moja, vi ćete misliti, govoriti i djelovati poticani Duhom u vama koji vas nikada neće krivo učiti.

Ja sam vas odabrao pošto znam vašu volju, da će Mi biti podatna i time Moj Duh u vama može djelovati. Znači vi u svako doba možete biti sigurni u Moju zaštitu i Moju skrb i govoriti bez brige onako kako vam to Moj Duh daje, možete sprovoditi svaku misao koja se u vama izdiže, jer vi ste još samo forma koju sam Sebi izabrao kako bih zračio Moj Duh, vi ste uistinu radnici u Mome vinogradu koji samo izvode volju svoga Gospodara i svu zemaljsku aktivnost obavljaju samo u interesu Misije, za koju ste zaduženi.

Biti ćete stalno vođeni i ne snosite odgovornost za ono što činite i govorite, pošto sam vas Ja Sebi uzeo u službu tako da onda Ja kao vaš Gospodar preuzimam svaku odgovornost za Moje sluge, dok god Mi oni žele služiti u Ljubavi i odanosti. A tu vašu volju Ja posjedujem i blagoslivljam vas radi toga, jer Ja vas trebam za ovu misiju na Zemlji, jer je Kraj blizu i vi to trebate svugdje naviještati, jer trebate govoriti po Mom nalogu svim ljudima koji su dobre volje, kako bi se pripremili za Kraj, koji predstoji, kao što je određeno od vječnosti …. 

AMEN

Spread the Truth