Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4561 (Predavati dalje Božanske Riječi… Knjižice…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4561, 8 Veljače 1949

PREDAVATI DALJE BOŽANSKE RIJEČI… KNJIŽICE…

Riječ-po-riječ predaja/prijevod informacije koju primate kroz unutarnji glas će uvijek imati najveći učinak, čak ako ste vi sami također sposobni educirati vaša bližnja ljudska bića ljudi će unatoč tome biti manje u stanju sebe zatvoriti za direktnu Riječ od gore, iz ovog razloga pisana distribucija je blagoslov. I prema tome Ja ću blagosloviti svaki rad koji se tiče distribucije Moje Riječi i pomoći vam na svaki način, jer je posebice nužno da ljudi zamjete/obrate pažnju na Moje izvanredno djelovanje, kojeg oni mogu ustanoviti kroz zapisane Riječi ako su dobre volje. Svatko tko ih želi odbaciti će ih odbaciti u bilo kojem obliku. Ali u zapisanom prijevodu/predaji će ljudi prepoznati Moj duh, Moj glas, i otvoriti sebe za njihov učinak, jer Moja Riječ govori sama za sebe, nikakvo objašnjenje ne treba biti dodano, ona će uvijek biti razumljiva ljudima budući Ja Sam govorim svakoj pojedinačnoj osobi ako pažljivo i, sa žudnjom za istinom, nju prihvati u svoje srce, dobro promisli o njoj (ili ‘detaljno ju razmotri’) i obrati pažnju na osjećaje koje doživljava kao rezultat. Vi ljudi imate toliko puno sredstava pomoći na vašem raspolaganju, od kojih su svi darovi milosti od Mene da bi vam put uspona učinili lakšim… Međutim, Moja Riječ ponuđena vam od gore je najveće i najučinkovitije sredstvo milosti koje će vas voditi nagore zasigurno, jer je blagoslovljena sa Mojom snagom, ona je direktno zračenje od Mene Samoga koje uvijek mora imati izvanredan učinak na vas, što samo zavisi o vašoj volji da dopusti da u vama ostvari učinak. I to je zašto će mnogi ljudi primiti znanje o njoj, mnogi će ljudi doživjeti blagoslov Moje Riječi na njima samima, oni će biti nanovo rođeni, oni će opet živjeti i sve beživotno napustiti, sve formalnosti za Moju Riječ. Oni će prepoznati Mene Osobno u Riječi, vjerovati u Mene i naučiti Me ljubiti, oni će prihvatiti Riječi mudrosti koje njima neće nikada biti ponuđene nigdje drugdje ako nisu potekle od Mene. Oni će znati kako Ja, kao Stvoritelj o vječnosti, ne zaboravljam Moje žive tvorevine, da Ja kao Otac ne ostavljam Moju djecu njima samima, da Ja želim pomoći svakome da se vrati u Očevu kuću, i da oni očajnički trebaju Moju pomoći da Mi oni prema tome trebaju pristupiti u molitvi i apelirati Mi za milost i snagu kako bi bili u stanju sebe oblikovati u ljubav… da oni Moraju poznavati Moju volju kako bi ju ispunili. Svaki rad koji se tiče ovog nastojanja je blagoslovljen, jer vrijeme se brzo približava kraju.

AMEN

Spread the Truth