Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4559 (Doktrina o re-inkarnaciji… (Tantrička poruka))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4559, 6 Veljače 1949

DOKTRINA O RE-INKARNACIJI… (TANTRIČKA PORUKA)
 

Što god želite znati, pitajte Me, i Ja ću odgovoriti na vaša pitanja čim Mi ih postavite… Od najvećeg je značaja za sve ljude da teže k postizavanju pune zrelosti dušâ za vrijeme njihovog zemaljskog života i da čvrsto vjeruju kako će jednog dana morati položiti račun pravednom Bogu za to kako su iskoristili svoj zemaljski život. Ovo vjerovanje hrabri ljude da budu duhovno vrlo aktivni. Stoga je razumljivo da će vjerovanje u učestale mogućnosti višeg razvoja putem ponovljenih utjelovljenja na Zemlji učiniti ljudsko biće indiferentnim prema njegovom psihološkom zadatku. Ovo vjerovanje je opasno, pošto u stvarnosti/učinkovito smanjuje trud/nastojanje ka najvišoj mogućoj zrelosti duše dok, istovremeno, stavlja u sumnju Moju pravednost. Kako Ja mogu pozvati ovu ili onu osobu na odgovornost, osim ako dopustim svakom ljudskom biću da se ponovno utjelovi (tj. re-inkarnira) na Zemlji? Kako bi ljudi, koji sebe transformiraju u ljubav u skladu sa Mojom voljom za vrijeme njihovog zemaljskog života trebali biti nagrađeni ako Ja dajem drugima, koji su u tome podbacili (= pretrpjeli neuspjeh), priliku sebe ponovno utjeloviti jednom ili nekoliko puta u svrhu ostvarivanja višeg razvoja? U tom slučaju, svaka osoba bi eventualno ostvarila isti stupanj savršenstva…

Stupanj svjetla određuje stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu. Stoga, svjetlosna snaga, koju je čovjek postigao na Zemlji u slobodnoj volji, određuje sferu aktivnosti koja mu je dodijeljena u duhovnom kraljevstvu, gdje on može konzistentno rasti u mudrosti i snazi, i također u sreći. Zauzvrat, njegova se aktivnost sastoji od transmitiranja svjetla i snage bićima koja su u mraku i bez svjetla, kojima je nužna pomoć na Zemlji isto kao i u duhovnom kraljevstvu. Ova aktivnost je užasno ugodna, tako da ju ne možete usporediti ni sa jednom aktivnošću na Zemlji. Iz toga slijedi, da svako biće koje je sposobno podjeljivati svjetlo i snagu dušama u nevolji/potrebi želi biti u potpunosti aktivno, pošto na taj način sebe čini izuzetno sretnim, s obzirom na to da prima snagu od Mene i tako je u stvarnosti relejna stanica za Moje zračenje snage. Svako biće pokušava provesti ovaj proces-što-pobuđuje-radost čim ima pa makar i iskricu znanja, čime se više ne kreće u najdubljem duhovnom mraku. Onda, ono više nikad neće dobrovoljno promijeniti svoje prebivalište u duhovnom kraljevstvu za ono na Zemlji, više nikad neće žudjeti za fizičkim tijelom, pošto su mogućnosti uzlaska u duhovnom kraljevstvu jednako tako dostupne kada se volja ljubavi probudila u takvima već sa treptajem znanja.

Duša sebe zasigurno može utjeloviti ako za to ima volju i ako je razlog njezina utjelovljenja plemenit motiv… poput želje da pomogne svojim bližnjim ljudskim bićima, ili da okaje/iskupi znatnu krivnju koja duši onemogućava ostvarenje višeg stupnja zrelosti. Onda re-inkarnacija nije uslijed Moje volje već je volja same duše odlučujući činbenik. Međutim, pošto svaka duša zna da će joj prošlo pamćenje biti oduzeto, takvo utjelovljenje je za dušu od najveće opasnosti pošto ona isto tako može pretrpjeti neuspjeh (= podbaciti na ispunjavanju zadatka zbog kojeg se utjelovila na Zemlji) u slobodnoj volji. Ona mora hodati razvojnim putem poput svakog drugog ljudskog bića i njezini tjelesni instinkti će biti posebice snažni kada je suočena sa istom kušnjom koja je na prvom mjestu uzrokovala njezinu krivnju/grijeh. Ako duša ovo usporedi sa svojom aktivnošću u duhovnom kraljevstvu, koja polako ali sigurno također rezultira u stupnju zrelosti/savršenstva, dok je duhovna dobrobit ponovljenog utjelovljenja dvojbena, ona puno radije bira svoju sudbinu u duhovnom kraljevstvu. Pri svemu tom, ona ostaje u kontaktu sa Zemljom ukoliko se brine o sudbini duša na Zemlji, uvijek pomažući tamo gdje je podbacila, ali pretpostavka da je ista duša sebe ponovno utjelovila na Zemlji kao ljudsko biće, je pogrešna.

Uvijek se mora tvrditi kako će ljudima na Zemlji biti ponuđena svaka mogućnost napretka, da je upliv milosti neograničen. Zahvaljujući (Kristovom) djelu Spasenja, čovjekova volja može primiti dovoljno snage da neuspjeh učini nemogućim, i stoga ostvarivanje visokog svjetlosnog stupnja u potpunosti ovisi o njemu. Takve povlastice se ne mogu namjerno odbaciti kako bi ih se onda ponovno zahtjevalo. Ljudsko biće ima slobodnu volju. Jednog dana će morati položiti račun u svezi toga kako ju je koristilo i prihvatiti posljedice, koje se sastoje u različitoj sudbini u onostranom, koju ono onda ne može jednostavno zaobići sa ponovnim utjelovljenjem. Uspjeh ovog (= ponovnog utjelovljenja) je zatim doveden u pitanje uslijed činjenice da će mu njegovo prošlo pamćenje biti oduzeto. Istinabog, njegova volja vrši izbor, stoga će on biti utjelovljen ako to želi, ali ova volja je rijetka (= u smislu, ‘duše se na to jako rijetko odlučuju’)i prema tome čovjek ne može govoriti o učestalim utjelovljenjima. Pored toga, ova doktrina je opasnost za ljude, utoliko što oni ne uzimaju njihov zemaljski život dovoljno ozbiljno s obzirom na ponavljanje koje se, međutim, ne događa.

AMEN

Spread the Truth