Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4558 (Otpor prema Istini… “Tko traži, nalazi…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4558, 4 Veljača 1949

OTPOR PREMA ISTINI… „TKO TRAŽI, NALAZI…“

Težak je poduhvat dostaviti Moju Riječ onima koji umišljaju da su u posjedu Istine, a ipak jedino obmanjujuća učenja zastupaju kao Istinu. A Moje sluge na Zemlji će imati težak položaj naspram njih, oni će biti optuženi kao krivovjernici i lažni proroci, te će se  prethodnima poklanjati više povjerenja, a neće se prihvaćati ništa što je dostavljeno ljudima odozgor, i treba biti razglašeno. Ali unatoč tome, vi, Moji učenici Posljednjeg vremena, trebate naviještati Moju Riječ gdjegod vam je pružena prilika govoriti, i možete uvijek biti sigurni da Sam Ja s vama, i da vas na svaki način podržavam. Jer, posvuda su ljudi koji su dobre volje, koji čeznu za Istinom, a ne mogu je pronaći tamo gdje se vjeruje da se Istina posjeduje. Posvuda će biti ljudi kojima Riječ iz visine govori srcu, te koji stoga također prihvaćaju što im je ponuđeno, i to prepoznaju kao Istinu. Svatko je slobodan prihvatiti ili odbaciti, no gdje je poslušnost postignuta pod prisilom, gdje ljudi ne mogu slobodno sami nad sobom odlučivati, tamo vi nećete postići mnogo, osim ako je čovjek tako duboko i iskreno povezan sa Mnom, da se on sam ne pušta zadovoljiti onime što mu je preneseno s te strane. On će biti uveden u ispravno razmišljanje, on će sam od sebe prepoznati Istinu, ali nikada tamo gdje je Moja Riječ odozgor odbačena, nego će Me on tražiti, a Ja ću omogućiti da Me on pronađe, Ja ću mu dovesti Moje prave predstavnike, koji će mu razjasniti i uvesti ga u Istinu. Ali, svugdje učinite napor da Moju Riječ razdijelite, ne pravite nikakvu razliku, nego govorite svugdje gdje pronađete pristup. Među mnoštvom su pojedine duše, koje Me prepoznaju u Riječi, ovce koje poznaju glas njihovog Pastira, i slijede Ga. A, kada vi pronađete jednog čovjeka kojemu ste Moju Riječ učinili dostupnom, i koji vas sluša, onda ste postigli mnogo, budući je ovaj čovjek spašen za vječnost, on sada stoji u Istini koja mu omogućava pronaći put k Meni. Govorite i dozivajte (promičite, pridobivajte, regrutirajte) posvuda, pa i ako je uspjeh slab, ipak ćete biti pomagač za nekolicinu duša u najvećoj duhovnoj nevolji, budući zabluda neće dušu usrećiti, nego će joj prepriječiti put k Meni. No, ako oni traže Mene, oni također traže Istinu, i nju će prepoznati u Mojoj Riječi, koju vi nudite ljudima u Moje Ime. Tko ju međutim odbije, škodi sebi samome, no to je njegova slobodna volja.

AMEN

Spread the Truth