Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4550 (Isusovo otkupiteljsko djelo… “Silazak u pakao…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4550, 27 Siječanj 1949

ISUSOVO OTKUPITELJSKO DJELO… „SILAZAK U PAKAO…“

On Sam je dopustio biti prikucan na križ, uzeo je na Sebe grijehe cijelog čovječanstva i Bogu donio pomirnicu za njih. Ovaj čin najvećeg čovjekoljublja je bio jedinstven, jer još nikada nijedan čovjek nije patio kao Isus, Čija je Ljubav bila golema, a bila Mu je najsramotnije uzvraćena. On se udvarao Ljubavi Svojih bližnjih, On je za njih činio dobro, i pomagao im zemaljski i duhovno, ali ovo svjedočanstvo Njegove Ljubavi Mu još nije bilo dovoljno, On je htio čovječanstvu donijeti pomoć za vječnost, želio im je pokazati put do vječnog blaženstva. Ali, Njegova Ljubav je bila zanemarena i učinili su Mu najsramotniju stvar koja može biti učinjena čovjeku… On je bio pribijen na križ kao najgori zločinac… Sotona je sam izvršio djelo na Njemu, jer su oni koji su ga sproveli, bili njegove sluge. Ali, sile tame također podliježu Božjoj volji, u smislu da su sudjelovale u otkupiteljskom Kristovom djelu, samo u zloj volji, zbog čega na sebi imaju teret krivnje, iako je otkupiteljsko djelo bilo prihvaćeno od Boga kao pomirnica za čovječanstvo. Iznimno visoko je bila cijenjena Ljubavna volja čovjeka Isusa, Koji je dozvolio biti zakucan na križ, iz milosrđa za njegove bližnje koji pate, jer je On kao čovjek neopisivo patio, budući da je sve što je Njemu bilo učinjeno, bilo počinjeno u mržnji, i time je Njegova duša bila pogođena na najosjetljiviji način. On je dao Ljubav, a za to Mu je uzvraćeno najdubljom mržnjom, On je ljude želio uzdići uvis, u svjetlo, a ususret su Mu dolazili najmračniji likovi iz bezdana i nastojali Ga povući dolje; On je svjesno uzeo kalež i ispio ga, iako je Njegova ljudska priroda drhtala i On se u najdubljoj tjeskobi pomolio Bogu: Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…” (Matej 27:46; Marko 15:34). On je patio kao čovjek, kao nevin, bezgrješan čovjek, Koji nije poznavao ništa osim Ljubavi i Kojemu je otuda sva snaga bila na raspolaganju… On nije upotrijebio snagu, nego je dopustio da Ga razapnu i najgorim bližnjima je dodijelio pravo da raspolažu Njegovim tijelom… A oni su to i učinili na Njegovu neopisivu muku… On je ispaštao za grijehe čovječanstva, jer ih je On želio otkupiti.

Znao je da je grijeh bio najveće zlo, koje im je određivalo sudbinu u vječnosti, i tako je nastojao riječju i djelom ukazati ljudima veliku opasnost u kojoj su se našli putem grješnog načina života, no ljudi nisu niti prihvatili Njegovo učenje, niti su se mijenjali iz vlastitog poticaja (sami od sebe). I tako je Isus podnio žrtvu, budući je predao Svoje tijelo, koje se, potpuno bezgrješno, savilo pod teretom grijeha, koje je zemaljski klonulo, jer se za Njega prilijepilo tisuće duša koje su Ga nastojale povući u tamu. Ali, On je bio jači, snaga Ljubavi je bila jača od smrti, On je nadvladao čak i smrt i postao Pobjednik nad njom… On nije duše otresao, nego ih je nastojao uvjeriti snagom Ljubavi… On je također donio spasenje onima koji više nisu obitavali na ovoj Zemlji… Prije nego što je uzašao na nebo, On je sišao u pakao. Njegova Ljubav je prodrla u najdublji ponor, i tko ju je prihvatio, bio je spašen, bio je izbavljen iz okova smrti… Bog, kao vječna Ljubav, želi također spasiti izgubljeno i stoga je prihvatio Ljubav čovjeka Isusa, Koja je bila tako duboka da je vrijedila za cijelo čovječanstvo i Koja je to željela izraziti kroz Njegovu iznimno mučnu smrt… Bog je prihvatio ovu Ljubavnu žrtvu i odobrio izbavljenje iz ne-slobodnog stanja, koje je bilo posljedica grijeha, svima onima koji priznaju Isusa Krista kao Spasitelja i terete Mu svoje grijehe. Jer, Njegova je Ljubav veća od Njegova gnjeva, i sve što hoda u Ljubavi, nalazi milost u Njegovim očima i također Njegovo milosrđe. Radi Isusove Krvi, Njegov pogled se okreće nesretniku i On oprašta najveću krivnju.

AMEN

Spread the Truth