Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4548 (Božja iskra… Prosvjetljenje… Istina-Ljubav-Poduka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4548, 24 Siječanj 1949

BOŽJA ISKRA… PROSVJETLJENJE… ISTINA – LJUBAV – PODUKA…

Vaša vjera treba biti nagrađena, sve što vi tražite, bit će vam, ako vi Meni u pravom povjerenju iznesete svoje brige (zamolbe, traženja, želje, probleme, stvari na srcu, ono uz što prianjate), jer Ja želim da vi u Meni prepoznate svojega Oca, tako da vi Mene uzljubite… Božja iskra u vama će vas uvesti u spoznaju, budući je ona udio od Mene, te je kao takva mudra i svjedoči Istinu. Ona čovjeka podučava iznutra, pa stoga on ne treba učitelja, čim on dolazi Meni Osobno zbog Istine, čim on poziva Mene kao Davatelja Istine, da Ja prosvijetlim njegov duh. Tako on iskri u sebi daje ovlaštenje da ga nauči, što uvijek najprije pretpostavlja volju čovjeka za Istinom, koja međutim mora biti uparena sa voljom da ljubi, inače on ne može biti dostojan Istine. Jer Istina je Božanska, ona je dar milosti, koji se prenosi onima koji se Meni pripoje, dakle žive u Ljubavi. Zato je također laž i zabluda tako raširena svijetom, a Istina se tako rijetko susreće, budući je čovječanstvo bez ikakve Ljubavi, dakle, daleko od Mene, a stoga daleko i od Istine, budući sam Ja kako Ljubav, tako i Sama Istina. Tako je jednostavno razumjeti da to ne može biti drugačije, no ipak ljudi nemaju tu jednostavnu spoznaju, baš zbog nedostatka volje da ljube. No, čim čovjek ozbiljno moli za ispravno razmišljanje, on može biti siguran u ispunjenje njegove molitve, jer Ja želim Istinu odvesti posvuda, i blagosloviti ljude koji žude Mene Samoga. I Ja onda dovodim prave predstavnike Mojega Učenja, koji im sada u Moje Ime daju razjašnjenje, Ja ispravno vodim misli, da svako razjašnjenje bude razumljivo, Ja potičem misli na stalnu aktivnost, tako da i svjetlosna bića mogu izvršavati njihovu nebesku misiju, i čovjek će biti uveden u Istinu, te također s potpunim uvjerenjem moći vjerovati ono što mu je podastrto kao Istina. Stoga vam se Ja približavam u Istini, vi ćete Mene prepoznati, i naučiti Me ljubiti, te sada više nikada nećete potonuti nazad u tamu, ako je vaš duh jednom bio prosvijetljen.

AMEN

Spread the Truth