Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4547 (Zaslužena kazna… Grijeh i okajanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4547, 24 Siječanj 1949

ZASLUŽENA KAZNA… GRIJEH I OKAJANJE…

Bog pravednosti će popraviti sve, i time će ponašanje čovječanstva doista naći svoje okajanje, ali ne uvijek na način kojeg vi ljudi smatrate ispravnim. Božja mudrost prepoznaje ljudske slabosti, njihov moralni stupanj zrelosti i nesavršeno stanje duša, i time On ponekad koristi sredstva koja također mogu rezultirati u suprotnom, budući ljudsko biće samo stremi spram bezdana sve dok on i dalje od njega očekuje prednost… Posljedično tome, on mora najprije sebe osloboditi od zemaljskih žudnji, inače će nepravda nastaviti rasti i Bog će morati balansirati stvari rastuće više, što predstavlja neizmjerno teška vremena na Zemlji i često nepodnošljivu sudbinu u onostranom. Jer svaka nepravda mora biti okajana, ukoliko Božanski Spasitelj i Iskupitelj ne uzme krivnju na Sebe i iskupi ju kroz Njegovo raspeće što, međutim, pretpostavlja totalnu posvećenost Njemu i volju da se živi način života sukladan Njegovim zapovijedima. U tom slučaju, volja ljudskog bića je već postigla stupanj unapređenja koji mu osigurava oproštenje njegovih grijeha. Ali svatko tko ne vjeruje u Kristov čin Spasenja mora neizbježno sam dati nadoknade za krivnju na Zemlji ili u onostranom. Svijet je, međutim, nezamislivo snažno ukopan u grijeh, posljedično tome, zemaljska nedaća je isto tako nezamislivo golema i donosi jednu nepravdu/grješnost za drugom. Netko tko ju prepoznaje i prezire više nije njezin dio no on će ipak trpjeti poradi nje, jer svaka osoba nenaglašene žudnje će doživjeti tamu kao bol. Ipak čas Suda više nije daleko, kazna za grijehe je neizbježna, i prema tome vi ljudi ne bi trebali dvojbiti Božju pravdu… Ljudskoj volji baš kao i Sotoninoj aktivnosti moraju biti puštene slobodne uzde tako da će ljudi pokazati njihove prave instinkte, tako da je donešena odluka volje, koja može biti dobra ili zla, i prema tome se dobro i zlo moraju vidjeti kako bi ga se potvrdilo ili prema njemu osjećalo gnušanje. Ali ne mislite da će se dodjela nagrade ili kazne podbaciti materijalizirati. Jer ranije ili kasnije dan će doći kada će svaka pojedinačna osoba morati sebe opravdati poradi njegovih misli, namjera i akcija… i što se kraj više približava to očiglednije postaje bješnjenje mračnih sila i time također snažni napadi protiv pravednih, koji uzmiču od vragova u ljudskom obliku i zazivaju Božju pravdu… Zaslužena kazna (u smislu: plaća za učinjena djela) se, međutim, neće podbaciti materijalizirati.

AMEN

Spread the Truth