Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4537 (Svjetovno znanje beznačajno naspram duhovnog znanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4537, 11 Siječnja 1949

SVJETOVNO ZNANJE BEZNAČAJNO NASPRAM DUHOVNOG ZNANJA ….

Uistinu vam govorim, vaš duh će vam objaviti veće stvari nego što će vas znanost ikad moći naučiti. Ako žudite Istinu, nikada nećete primiti neistinu. Stoga ćete se moći i osloboditi sve svjetovne mudrosti, ona će vam donijeti slabe koristi, jer vrlo skoro i prepoznajete (njenu) beznačajnost, pošto vas o stvarnom smislu i svrsi vašeg života prosvjetljava Moj Duh. Ako posjedujete to znanje, svako drugo znanje je nebitno, možete se nazivati bogatima, pa čak i ako svjetovni ljudi nemaju razumijevanja za to, i (ovo)zemaljsko znanje pretpostavljaju duhovnom znanju. No ovo potonje je trajno, dok ovo prvo propada u trenutku smrti. 

No onaj kome dolazi duhovno znanje iz visina, taj više ne treba pridavati značaj ovozemaljskim informacijama, jer, i jedne i druge neće moći zaprimiti srcem i razumom, pošto jedno teži potisnuti drugo, pošto oba zajedno znače opterećenje za čovjeka i misaoni svijet mu se pokazuje nejasno i konfuzno. Zadovoljite se duhovnim učenjima, znajte da trebate sazrijeti vrlo brzo i da jedinu vrijednost ima samo ono što vam objavljuje Duh iz Mene …. Znajte, da je svjetovno znanje nema nikakvog značaja, čim nastupi zadnja velika borba, čim započne zadnja faza. 

Što vam govorim putem vašeg duha (to) će vam osigurati vaš duhovni a isto tako i zemaljski život, no svjetovno znanje nećete više moći upotrijebiti; samo će djela Ljubavi prema bližnjemu koja zahtijevaju zemaljsku znanost donositi blagoslov onima koji se time bave, iako su i njima duhovne istine daleko više duševno korisne. Glas Moga Duha uistinu je nezamjenjiv, a zemaljska nauka neće biti nužna, osim ako ona donosi prosvjetljenje, da bi ljude izliječila od neistine koja potkopava vjeru u Mene. A onda je i zemaljski znanstvenik već ispunjen Mojim Duhom, i on svoje znanje crpi iz Mene, Koji ga i na zemaljski način podupirem.

No ako zemaljskom znanju poklanjate više pažnje, Moj Duh se povlači i miruje i čeka, i tad ovisi o vama samima da li On nastavlja Svoje naučavanje, da li vam komunicira duhovne istine. Dok god ste u svijetu, poziciju koja vam je dodijeljena morate doduše savjesno izvršavati, no i pored toga trebate često pustiti da u vama djeluje Duh, Koji vam u jednom satu daje više Istine nego što putem zemaljskih učitelja možete ikada saznati ….

AMEN

Spread the Truth