Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4536 (Moć zla… Snažna vjera… “Dođite k Meni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4536, 11 Siječanj 1949

MOĆ ZLA… SNAŽNA VJERA… „DOĐITE K MENI…“

Sila zla je ona koja pokušava uništiti vas koji želite biti Moji. Ona ne pušta nijednog od njih i traži iskoristiti svaku priliku da duše odgurne od Mene. Ona uvijek stvara prilike, nastojeći iznova privući čovjeka prema svijetu i želi ga učiniti slabim. Tada je potreban veliki otpor, iznova se zahtjeva velika Snaga, koju jedino Ja mogu okrenuti k njemu. Ojačajte se kroz Moju Riječ, tada koristite Izvor Snage… stupite u vezu sa Mnom, i Ja mogu dovesti k vama neizmjernu Silu. Koliko Sam vam puta već dao jamstvo da ćete uživati Moju posebnu zaštitu, ako ste aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo. Zbog čega ne obraćate pažnju na Moju Riječ, zbog čega je vaša vjera tako slaba i stalno iznova prijeti neuspjehom? Jedino snažna vjera će vas dovesti do unutrašnjeg mira, a nju možete osvojiti ako Mi samo dopustite da vam govorim i Moje Riječi razmotrite u srcu. Onda ni vaš protivnik neće imati nikakvu moć nad vama, onda će vas pustiti na miru i vi ćete pobjeći, jer mu suprotstavljate Snagu Koja je mnogo jača od njega. Čvrsta vjera otklanja svaku nedaću i također može slabom čovjeku dati neizmjernu Snagu, tako da se ne treba bojati, ako on samo vjeruje. Vi morate prisvojiti ovu Snagu, onda ste vi dorasli svim životnim napadima i gospodar ste nad životom i smrću… Onda čak i smrti možete zapovijedati, ako čvrsto i nepokolebljivo vjerujete. Ali tjeskoba i strah su znak slabe vjere, a stoga također i nedostatka povjerenja u Moju pomoć. Pozovite Me u nevolji, „dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas obnoviti…“ Zašto vi ne dozivate u misli ovo Obećanje, zašto oklijevate i pokušavate se sami nositi s onim što vam izgleda teško i nepremostivo? Zatražite Moju pomoć i imat ćete je. Prihvatite Snagu Moje Riječi, i izgubit ćete svaku slabost, ne idite ni jedan korak bez Mene i vaš će put biti ravan (direktan), jer vas Ja ne ostavljam u nevolji ako Me zazovete za pomoć.

AMEN

Spread the Truth