Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4534 (Ispravna vrsta učitelja… Istina – zabluda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4534, 7 Siječanj 1949

ISPRAVNA VRSTA UČITELJA… ISTINA – ZABLUDA…

Ljudi moraju sebe izručiti dobrom učitelju ako žele biti podučeni ispravno, onoliko dugo dok ne dođu k Meni Osobno na školovanje. Oni bi mogli biti podučeni od strane Mene direktno u svako vrijeme (Ivan 6:45; Izaija 54:13*), ipak njima će nedostajati znanja o ovome baš kao i vjere. Posljedično tome, oni će morati primiti znanje od negdje drugdje i jedino se trebaju pobrinuti da instruktor zna Istinu i sposoban je podučiti ih ispravno. Da budu podučeni u Istini to mora biti jako važno za njih, prema tome oni moraju istražiti porijeklo učiteljeva znanja; oni najprije trebaju razjasniti kakav to odnos učitelj ima sa Mnom. Otud, oni najprije moraju vjerovati u Mene kao Stvoritelja i Oca od vječnosti, oni moraju iznutra priznati Božanstvo i potruditi se da upoznaju ovo Božanstvo. Ovo je prvi uvjet ili bi jedva itko pokušao proniknuti u duhovno znanje. Razlika se mora napraviti između ljudi koji dopuštaju sebi biti podučenima i onima koji žele biti podučenima… Prvi dopuštaju sebi biti uguranima u školu bez otpora, oni sebi dopuštaju da ih ščepaju učitelji koji traže subjekte kojima žele saopćiti/dati njihova gledišta. Potonji traže njihovu vlastitu školu kako bi primili znanje, i oni su ozbiljni u svezi stjecanja Istine. Ja ću doći u susret ovim tražiteljima i odvesti ih do pravog učitelja. Međutim, pošto Moj protivnik (Sotona) također želi zadobiti vašu dušu on neće propustiti priliku dopustiti predstavnicima zablude/pogreške da prijeđu vašim putem. Svatko tko traži Istinu će također susresti nemjerodavne učitelje, i prema tome su vam dane naznake da trebate sprovesti ispitivanje kako bi sebe povjerili pravim učiteljima i kako vi to trebate napraviti (1 Ivanova 4:1-3). I opet treba biti rečeno kako vaša pažnja mora najprije biti skrenuta ka učiteljevom stavu spram Mene, da li on u duhu (ili ‘odvažno’) zastupa Moju Riječ ili da li njegove usne ništa doli predaju dalje Moje Riječi, što je vrlo brzo prepoznato od strane istinskog tražitelja, budući ponavljanje žive Riječi uspaljuje slušateljevo srce, dok je beživotna Riječ umarajuća i odbija slušati. Premda netko sa glađu za Istinom može također izvući koristi iz ove mrtve Riječi, on će se unatoč tome osjećati nezadovoljnim sa takvim učenjima tako da će očekivati više, onda on treba udovoljiti njegovoj čežnji i potražiti drugačijeg učitelja. Ali učitelji koji nadahnjuju revnosne/duboke/oštroumne rasprave ljudi, koji nadahnuto ponavljaju Moju Riječ i uzrokuju pozitivan odjek u srcu ljudi, čija veza sa Bogom može biti prepoznata po njihovoj ljubaznoj i Ljubavi-punoj prirodi, su istinski predstavnici Moje Riječi i u posjedu Istine. Vi možete sebe njima povjerljivo izručiti, oni će vas podučiti ispravno i doprinjeeti činjenici da ćete uskoro uspostaviti srdačni kontakt sa Mnom i stoga možete biti podučeni od strane Mojega Duha direktno, bilo mentalno bilo kroz unutarnju Riječ. Porijeklo njihova znanja može itekako biti isto kod obadva učitelja, obadva su mogli steći znanje kroz proučavanje, a ipak će se njihova učiteljska sposobnost razlikovati i prema tome će njihovo znanje biti ili od najčišće Istine ili ispremiješano sa pogreškama, zavisno o njihovoj zrelosti duše. Iz ovog razloga vi uvijek morate obratiti pažnju na učiteljev način života, do koje mjere ljudsko biće slijedi Krista, to jest, do koje je mjere on prožet od strane Ljubavi spram bližnjega, koja će karakterizirati njegovu cijelu prirodu i uvijek će biti prepoznatljiva, budući Ljubav sebe ne skriva. Istina se uvijek može pronaći gdje je Ljubav prisutna budući ona ne može biti stečena akademski; namjesto toga, nju se jedino može steći, prepoznati i posjedovati ju kroz djelovanje duha, koje je rezultat života Ljubavi. I tako može uvijek biti zamjećeno da li učitelj izražava njegove vlastite misli ili tek riječi koje još nisu pronašle ispravan odgovor u njegovu srcu i prema tome ne mogu biti ponovljene odvažno. Provjeravajte učitelje i odaberite prikladne učitelje za sebe, jer vi ćete doći u kontakt sa obadvije vrste. Ispravni će vas voditi do Mene, pa ipak drugi neće biti spriječeni od toga da vam priđu budući vi možete i trebate odlučiti za sebe ako u ozbiljnosti želite biti naučeni Istinu.

AMEN

*U Hr. Biblijama je na ovim mjestima krivi prijevod i znatno iskrivljuje divotu ove stvarnosti; prijevod u Izaiji 54:13 na kojeg se poziva u Ivanu treba čitati:

‘I svi će t(voj)i sinovi biti podučeni od strane Jehove, i velik će mir biti u tvojih sinova.’ 

Spread the Truth