Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4533 (Duhovna promjena… Potpuna transformacija Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4533, 6 Siječanj 1949

DUHOVNA PROMJENA… POTPUNA TRANSFORMACIJA ZEMLJE…


Možete biti uvjereni da se svijet nalazi pred duhovnom, kao i zemaljskom  promjenom. Sama Zemlja se nalazi pred jednom potpunom transformacijom, pred transformacijom njene površine kao također pred velikim unutarnjim preoblikovanjima, i ljudi se moraju isto tako pripremiti na proces koji će imati duhovne posljedice, jer sve što živi na Zemlji, ljudi i životinje, prestat će postojati (Sefanija 1:2, 3), čim se počne odvijati transformacija Zemlje. Onda je lako razumljivo da cijela promjena ima duhovni razlog, da se stvori jedna nova duhovna škola, koja međutim zahtjeva prethodno uništenje stare. Ali, Zemlja ne može nastaviti postojati na način kao sada, ako ne želi sasvim besciljno (lišeno svrhe) kružiti svemirom među ostalim tvorevinama i nebeskim tijelima…

Promjena se mora dogoditi i ovaj čin transformacije će doživjeti ljudi kojima Bog dodijeli milost da iskoriste posljednju mogućnost za sazrijevanje, jer Bog je blagoslovio Posljednje vrijeme postojanja ove Zemlje, omogućivši da ljudima  stigne milost na milost i oni su zaista u stanju potpuno sazrjeti do Posljednjeg dana. Da su darovi milosti zanemareni, da od većine ljudi nisu primljeni, stoga nisu prihvaćeni, samo je jedan pokazatelj da je stiglo Posljednje vrijeme. Dakle, samo će nekolicina moći  pratiti posljednji čin transformacije, jer su u Božjoj volji i jer također imaju znanje o Njegovom planu spasenja od vječnosti. Njima čin transformacije neće nanijeti nikakvu štetu, jer će biti uzneseni prije konačnog djela uništenja stare Zemlje, i tako će biti žrtve promjene jedino utoliko što mijenjaju svoje boravište za kraljevstvo mira, dok ne budu iznova dovedeni na potpuno preoblikovanu Zemlju, kao sjeme nove ljudske rase.

Međutim, ostali imaju još dovoljno prilika do Posljednjeg dana, da promijene sami sebe i da se tako također izbave. Jer, čim se u njima dogodi duhovna transformacija, povratak duše Bogu, od Kojeg su se do sada u najtvrđem otporu odmetali, te duše su također kandidati za kraljevstvo blaženih, i više se ne trebaju bojati uništenja stare Zemlje. Ništa neće preostati od tvorevina stare Zemlje, kao što također neće ostati na životu nijedan čovjek koji prethodno nije bio prenesen kroz Božju Ljubav… Potpuno uništenje cijele Zemljine površine ima također za posljedicu kraj svakog stvorenja, a gdje je duša još bila sposobna da se promijeni, također će se ova promjena i izvršiti do trenutka Posljednjeg suda. Duhovna promjena je tako odlučujuća za ljude, da li će preživjeti Kraj ovog zemaljskog perioda i moći živjeti na novoj Zemlji kao Božje dijete… (6 Siječanj1949) Svi ljudi će još uvijek biti sposobni za promjenu, ali samo nekolicina će biti voljna da se promijeni, i prema tome će se čin promjene sprovesti na Zemlji, jer volja čovjeka više ne uzima ispravan smjer, te Zemlja više ne ispunja svoju istinsku svrhu. Zemaljski život je zloupotrebljen… I tako cijelo čovječanstvo stoji pred jednom duhovnom promjenom, koja se međutim neće više dogoditi na staroj Zemlji, i samo od nekolicine ljudi će biti svjesno proživljena, dok će većina ljudi zaista ući u potpuno drugačiji stadij razvoja, i tako će također biti pogođena duhovnom promjenom, međutim u vrlo unazađujućem smislu… oni će izgubiti tjelesni život i nastavit će postojanje u sasvim drugačijem obliku… „Život“ će se zaustaviti i stanje „smrti“ će okružiti duhovno, jer je podbacilo kao čovjek, jer nije iskoristilo mogućnost promjene, da bi se izbavilo.

U svemiru međutim, čin promjene znači jedan potpuno novi period Otkupljenja, i zaključak jednog doba, koje je bilo iznimno značajno, jer se Bog Osobno utjelovio na Zemlji da bi čovječanstvu služio za primjer promjene čovjeka u Božansko biće, koju svi ljudi trebaju sprovesti na sebi. Zemlja koja je nosila Njegovo zemaljsko tijelo, sada također mora pomoći otkupljenju najtvrđeg duhovnog, čvrste materije, svako stvorenje treba iskusiti promjenu svog vanjskog oblika, sve što je vezano u formi u stadiju nižem od ljudskog, mora biti u mogućnosti slijediti impuls za uspon, koji je putem potpune transformacije Zemlje sasvim moguć, jer Ljubav Bogočovjeka Isusa je također obuhvatila još neotkupljeno duhovno i željela mu je pomoći kroz Svoje djelo otkupljenja. Dođe li sada ovaj period otkupljenja do kraja, ovo također znači kraj svih stvorenja u, na i iznad Zemlje, tako da bi u tvorevinama nove Zemlje mogao započeti daljnji razvoj za sve još neotkupljeno duhovno, koje će sukladno svojoj volji naprema Bogu, oživljavati različite forme sve do konačnog otkupljenja.

AMEN

Spread the Truth