Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4521 (Svemirske promjene…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4521, 23 Prosinac 1948

SVEMIRSKE PROMJENE…

Gdje se doznaje o svemirskim promjenama, koje nagovještavaju nadolazeću prirodnu katastrofu, vi također možete biti sigurni da ćete otkriti Moje djelovanje u ljudima kroz prethodne znakove, svakojaka opominjanja i upozorenja, kroz vidovnjačka viđenja posebice posvećenih ljudi, i kroz povećane utjecaje kroz svjetlosna bića na one čija je volja posvećena Meni a čiji odgovarajući način života omogućuje njihov kontakt. Gdje se prirodni događaji pojavljuju više učestalo ljudi su također više otvoreni za Moja upozorenja, i tamo je obično također motiv za učestale promjene u tvorevinama prirode kao rezultat takvih prirodnih događaja, budući ograničene duhovne supstance streme spram višeg razvoja i postići će zrelost brže gdje su ljudi više popustljivi. Ipak u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja Moj direktni utjecaj kroz prirodne elemente će sada također afektirati tvorevine prirode gdje je ovo inače rijetko… Duhovne sile, koje su već bile ograničene jedno beskonačno dugo vrijeme, se nameću/guraju za oslobađanje i susresti će Moje odobravanje… Tamo će, također, biti nagovješteno što će se dogoditi u prirodi. Ljudi će po tom pitanju biti osvješćeni premda oni nisu zainteresirani za Moja opominjanja i upozorenja, za Moj savjet. Svemirske promjene će također postati vidljive i mogle bi svakoga zamisliti; vidjeoci i proroci će se pojaviti čiji dar proročanstva čini da se osjećaju obaveznima spomenuti što vide ili čuju kroz duhovni kontakt. Ali poradi slobodne volje i vjere sve će se odvijati prirodnim slijedom, i čak će svemirske promjene biti naučno objašnjene i prema tome neće zabrinjavati ljude.

Međutim, premda svaki događaj, svaki proces u prirodi, može zasigurno biti objašnjen prirodnim terminima on će uvijek imati duhovni razlog i objašnjenje, i više je važno ovoga zamjetiti nego čisto prirodnoga, budući vi ne možete zaustaviti ili umanjiti prirodne posljedice sa vašim znanjem, ali možete iskoristiti duhovnu posljedicu za vašu dobrobit i tako se spokojno suočiti sa prirodnim posljedicama… Vi ćete biti u kontroli nad njima kada vjerujete, kada ste izvukli duhovnu korist iz vašeg znanja… Onda ćete također biti u kontroli nad prirodom… Da li znate što to znači? Biti sposoban zaustaviti čak elemente prirode svojevoljno, što je također Moja volja ako ste iskreno sjedinjeni sa Mnom? I oslobođene duhovne supstance će vas također priznati kao gospodara… vi ćete također biti vladar nad materijom i ona će vam sebe podrediti svojevoljno. Vi još ne možete uviđati/procijeniti vrlo duboko značenje ovoga ali kada ste dosegli ovaj stupanj postat će vam jasno što možete postići sa Mojom snagom, koja će onda biti na vašem neograničenom raspolaganju. Ipak jedino nekolicina ljudi će doseći ovaj stupanj zrelosti usljed njihove beskrajno čvrste vjere u Mene i Moju Ljubav, i njihovom neograničenom predavanju Meni… Ali Moja sila i slava će sebe otkriti njima i oni će me proglašavati diljem svijeta… Pokretani Mojim Duhom oni će uvijek i zauvijek govoriti namjesto Mene budući oni uskoro više neće biti dio ovog svijeta i (biti će) blizu savršenstvu.

AMEN

Spread the Truth