Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4518 (Ponizno trpljenje sudbine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4518, 19 Prosinac 1948

PONIZNO TRPLJENJE SUDBINE…

Ja Sam podučio Moje anđele da interveniraju tamo gdje ljudska volja ne uspijeva. Jer to je vrijeme kada ljudi za sebe nalaze put kako bi izbjegli neminovnoj katastrofi. Ali Ja ću im pomoći ako nužda nije prepoznata, i tako će se pojaviti slučajnosti koje su unatoč tome Moja providnost, koje time vrše utjecaj na pojedinačnu sudbinu pojedinca. Ljudi ne znaju kako su oni pod neprestanom skrbi bića kojima su bili povjereni, koji odlučuju život svake pojedinačne osobe sukladno Božanskoj volji, koji tako interveniraju u njihovim životima na Moju poduku. Ali Ja se unatoč tome ne miješam u (ili ‘dolazim u sukob sa’) slobodnu volju kako ne bi prisilio volju ljudskog bića koja treba slobodno odlučiti ili priznati što je dobro. I on ne treba učiniti ništa drugo nego prihvatiti njegovu sudbinu bez otpora i bez gunđanja ili prigovaranja. Jer Ja znam što je blagotvorno za svakoga i koje stanje duša ljudskog bića potrebuje kako bi sazrijela i to uzimam u obzir. I stoga će se svi događaji ispreplesti i tako stvoriti novu situaciju koja je potpuno iznad svačijeg proračuna. Ali onda vi također trebate prepoznati Moje djelovanje i biti zahvalni da Ja pazim na vas tako što postavljam svjetlosna bića pored vas da se brinu za vas, ili bi vi postali neprikladni za duhovni rad i nesposobni pomoći vašim bližnjim ljudskim bićima. Međutim, Ja Sam vam dao misiju i tako vas izručio brizi Mojih anđela koji će učiniti sve za vas sve dok vi radite u Moje ime. Moja volja jedina odlučuje, i to uistinu na način koji je dobar za vas. I zato se vi trebate prestati brinuti i spokojno i radosno produžiti na vašem životnom putu koji će vam opet i iznova donijeti vedrinu (ili ‘sunčev sjaj’) i neće vam biti pretežak za putovati sve dok vi sebe izručite Meni, sve dok se probijate ka Meni radite za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth