Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4517 (Kraj perioda iskupljenja… Potpuna preobrazba Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4517, 19 Prosinac 1948

KRAJ PERIODA ISKUPLJENJA… POTPUNA PREOBRAZBA ZEMLJE…


Zemlja nosi mnogo nesretnoga što čeka svoje iskupljenje. Ali, vrijeme koje mu je bilo određeno za iskupljenje je prekoračeno, zbog čega ide ususret novom stadiju gdje se viši razvoj dijelom nastavlja, a dijelom će započeti opet iznova. Čovječanstvo se nalazi skoro na najnižoj razini duhovnog razvoja, osim nekolicine ljudi koji su već dirnuti svjetlom i koji mogu odložiti zemaljsku ljušturu. A sada treba započeti potpuna pretvorba, duhovnome mora biti dana nova forma, koja ponovo vrši određeni pritisak da bi utjecala na duhovno da se promijeni. Jedna takva promjena je postala nužna, ako Ja ne želim potpuno odustati od Mojih stvorenja i izgubiti ih za vječnost, odnosno pustiti ih da potonu do te mjere, da im zbog otpora protiv Mene postane nemoguć povratak Meni. Duhovno u svom mraku nije svjesno da se lišilo svake snage i da još jedino od Moga protivnika prima snagu za zlo, kroz koju postaje sve nesretnije. Ja sažalijevam ovaj potpuni gubitak snage i povlačim bića od utjecaja neprijatelja. I tako započinje novi razvojni period za izbavljenje palog duhovnog… Ali, prethodno će još planuti silni oganj (vatra), da pročisti ono što još uvijek nije prozirno pod svjetlom, ali se osjeća privučenim svjetlom, ono što ne bježi od blagog sjaja, iako mu je volja još preslaba da bi se samo izložilo njegovoj toplini. Ovaj će oganj bjesnjeti i sve pobuniti, on će tek sasvim kratko trajati, ali bit će takvog intenziteta da će njegov učinak biti silan. Pojedini ljudi će biti prisilno gurnuti pred odluku… za Mene ili za Moga protivnika… Ali tada duhovno neopozivo kreće na njemu propisani put… u svjetlo ili u tamu. Vi ljudi nećete više pronaći nikakav mir na ovoj Zemlji, jer će se u najkraćem vremenu stvoriti požarište i svi vi ćete biti pogođeni. To je u istinskom smislu riječi vatra pročišćenja, kojoj ste sada izloženi, ali koja vas može kristalno jasno pročistiti, ako ovoji oko vaše duše nisu tako otvrdnuli, da im ni najjača vatra ne pomaže, ali onda se ova ljuštura još više stvrdnjava i opet opkoljava (okružuje) dušu kao najčvršća materija, jer ona sama nije htjela drugačije. I tako će sve duhovno sebi stvoriti raj ili pakao, sukladno svojoj volji… Jer vrijeme koje mu je bilo dodijeljeno za iskupljenje je isteklo.

AMEN

Spread the Truth