Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4508 (Božja Riječ… Prispodobe… Slikoviti jezik… Nevoljnost ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4508, 12 Prosinca 1948

BOŽJA RIJEČ …. PRISPODOBE …. SLIKOVITI JEZIK …. NEVOLJNOST LJUDI ….

Vi ćete smisao Mojih Riječi razumjeti tek onda ako ste ozbiljni u odnosu na to da budete u Istini. Ja sam ljudima često govorio u prispodobama, tako da bi ih potakao na razmišljanje, inače bi riječi prohujale pored njihovih ušiju, ako nisu imali ozbiljnu volju da o tome razmisle. Ja sam njihovim mislima dao slobodu kretanja i stoga sam im sve približio u prispodobama. Putem slikovitog jezika u njima je trebalo zaživjeti ono što sam im imao za reći ….

Tako da sam kod tih ljudi time postigao više nego suhim učenjem, koje bi im ostalo nerazumljivo, prije nego su kroz život Ljubavi posjedovali dublju spoznaju. Te je na taj način Moje učenje zapisano po Mojoj volji. I opet je potrebna ozbiljna volja za prodiranje pojedinca u srž Mog učenja, koja je kroz prispodobe i slikovite opise bila skrivena, kako bi ljude potakla da o tome razmisle.  

Uistinu je mali zahtjev to da Moju Riječ uzmete za sadržaj svojih misli, ozbiljno da razmislite o smislu i svrsi onih Riječi koje su sadržane u Mojem učenju Ljubavi, i svako tko ima ozbiljnu volju, uskoro će razumjeti i smisao, i sam će biti sposoban dati pravo objašnjenje u slučaju spora. Jer Ja želim da ljudi razgovaraju (izmjenjuju mišljenja) o Mojoj Riječi, tek tada će od toga imati pravog blagoslova, tek tada sjeme koje je zasijano u zemlju klija. Ti razgovori ostaju u sjećanju više nego zapisana Riječ preko koje se samo prelazi čitanjem, ako čovjek nema potrebu da crpi dublje znanje iz pisma koje predstavlja Moju Riječ.    

Putem razgovora i odgovora čovjek je prisiljen zauzeti stav i izraziti svoje misli. Stoga je daleko uspješnije njegovati razmjenu mišljenja u malom krugu, nego da se sluša Moja Riječ bez da se smije osvrtati (praviti primjedba) na rečeno, jer razum čovjeka doduše prima Moju Riječ, ali ne i srce, koje ovisi o tome da putem volje čovjeka, razum bude potaknut, i srcu dostavlja ono što je on putem slušanja primio. 

No najčešće razumu promiče ono što se sluša, bez da je srce to zapazilo, i tad su Moje riječi potpuno beznačajne, budući da je njihov smisao razumu skriven, ali bi on srcu bio otkriven. I Ja sam stoga dao da se Moja Riječ od strane Mojih učenika zapiše na taj način, imajući itekako na umu nevoljnost ljudi za to da se podrobno pozabave s tim Mojim Riječima. No, koliko će Moja Riječ njima biti razumljiva, Ja sam učinio da ovisi o razmišljanju o tome ….

AMEN

Spread the Truth