Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4502 (Nuđenje Božanske Riječi u Ljubavi… Uspjeh zajamčen…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4502, 3 Prosinac 1948

NUĐENJE BOŽANSKE RIJEČI U LJUBAVI… USPJEH ZAJAMČEN…

Uistinu nije nevažno na koji način vam je dovedena Moja Riječ, jer stupanj Ljubavi, u kojoj je ponuđena Moja Riječ, često je presudan, da li ju vi prihvaćate ili odbijate. Sve što se razdjeljuje, treba biti predano u Ljubavi, inače to ne govori srcu, od srca međutim mora biti prihvaćeno. Ljubavlju ispunjen čovjek daje tako da on budi uzvratnu Ljubav (protu-Ljubav), a to je od najveće važnosti kod iznošenja (pružanja) Moje Riječi, jer je onda zajamčeno potpuno razumijevanje, čim sudjeluje Ljubav, koja ostvaruje buđenje duha. (4 Prosinac 1948) Bez Ljubavi, Moja Riječ ostaje mrtva i nerazumljiva, ona je izrečena, no nema nikakvu snagu, jer je to onda tek prazna jeka, bez Ljubavi. Želi li čovjek usrećiti bližnjega, onda već prevladava Ljubav prema bližnjemu, i ono što on tada razdjeljuje, prodire u srce, tamo će se prihvatiti, i prema vlastitoj volji da ljubi, osjetiti kao dragocjen poklon, kao dar Ljubavi. Gdje je Ljubav prepoznatljiva kao Darivatelj, tamo će volja za odbijanjem biti slabija, budući onda Riječ na primatelja izlijeva snagu, kojoj se on ne može i ne želi zatvoriti (opirati). Otuda, predstavnici Mojega Učenja moraju biti voljni ljubiti, te biti ljubavno aktivni, kako bi bili pogodni za primanje Moje Riječi odozgor, i kako bi Moju Riječ sa Njenom snagom učinili dostupnom bližnjima, budući puko prosljeđivanje izvanjske Riječi, ostaje bez utiska, to vrlo lako može biti nešto formalno, profesionalno propovijedanje Mojega Učenja bez Ljubavi, i stoga također bez duhovnog rezultata. Onda je Moja Riječ bez snage, jer je slušana samo ušima, ali ne prodire do srca. Jer, snagu osjeća jedino duša, i to u stanju Ljubav-nog osjećaja, i njegovog uzvraćanja. Poticaji, na koje kao takve čovjek jedva obraća pažnju, mogu duši pružiti najveću sreću, a da ih tijelo ne osjeti, i ako sada duša Moju Riječ sluša u Ljubav-nom osjećaju, ona stoji usred zračenja snage, čiji Izvor sam Ja… Ako ona sama nije voljna ljubiti, a Moja Riječ joj je međutim pružena u Ljubavi, onda snaga također prodire u nju, i ona ju bez otpora pušta kroz sebe protjecati (duša pušta da bude snagom protjecana)… Stupanj Ljubavi primatelja i davatelja, nadasve utječe na učinak Moje Riječi, i stoga se mora usmjeriti pažnja na to da se razdjeljivanje Mojega Učenja nikada ne smije odvijati kroz prisilu ili nasilne mjere, nego Moji pravi predstavnici moraju biti strpljivi, blagi, puni Ljubavi, a ipak gorljivi, žele li oni imati uspjeha i biti Mi istinski sluge na Zemlji. Nije dovoljno da Moja Riječ bude samo čitana, ili da ljudima bude navedena utvrđenim izrazima. Ona mora postati živa kroz to da propovjednik želi pomoći svojim bližnjima u milosrdnoj Ljubavi, da ih on želi uvesti u Istinu i time u ispravnu spoznaju Mene Samoga, i da kroz njegovu Ljubav budu otvorena vrata srca slušatelja. Onda je Moja Riječ pronašla pristup kod ljudi, ona će se osjetiti kao Božanska, kao Istina, i prihvatiti, jer Njena snaga čini dobro duši, koja prepoznaje Božansko porijeklo, i kroz Moju Riječ se osjeća privučenom Meni.

AMEN

Spread the Truth