Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4498 (Sposobnost primanja Božanske mudrosti kroz srce…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4498, 28 Studeni 1948

SPOSOBNOST PRIMANJA BOŽANSKE MUDROSTI KROZ SRCE…

Božanske Mudrosti treba tražiti duboko unutar srca, jer sam(o) ljudski intelekt neće biti u stanju niti ih objasniti niti ih razumjeti ako srce nije u to uključeno. Iz tog razloga Božanska mudrost može biti primljena jedino od strane ljudi koji žive vrlo dubokim unutarnjim životom, koji se često povlače u samoću, to jest, koji prekidaju razmišljati o svijetu, o zemaljskim brigama i zemaljskim planovima, koji uđu u kontemplaciju i pokušavaju dokučiti kraljevstvo koje je iza zemaljskog svijeta. Takvi su ljudi nagrađeni od strane Boga time što im podaruje uvid u najskrivenije stvari, time što im dopušta promatrati Njegovu sferu aktivnosti, time što ih obavještava o Njegovom planu od vječnosti i davajući im istovremeno poimanje potrebno za razumijevanje svega i dokučivanje (svih) međuodnosa. On im pokušava otkriti najveće tajne, iako je intelektualna sposobnost ljudskog bića nedovoljna da bi primila sveobuhvatno objašnjenje sve dok on nema stupanj zrelosti koji mu dozvoljava biti prožet svjetlom mudrosti. Ipak sa čovjekovim neprestanim razvijanjem njegova će se intelektualna sposobnost poboljšati i onda je doista već na Zemli moguće prodrijeti u najdublje tajne, i tako doći u posjed Božanske mudrosti, međutim, ona će biti razumljiva jedino onima koji ju primaju, dok druga osoba neće znati što sa njome učiniti pošto nema razumijevanja međuodnosa između svih djela stvaranja sa vječnim Stvoriteljem.

Usprkos tome, više zrela osoba se treba potruditi također obavijestiti svojeg bližnjeg, pošto znanje može ohrabriti stremljenje druge osobe i pošto svjetlo treba biti donešeno u tamu koja se rasprostrla među čovječanstvom, koje živi u potpunom neznanju o duhovnoj istini i više ne prepoznaje svoju svrhu na Zemlji, baš kao što nema svjesnosti o konačnom cilju pojedinačne osobe, za kojim treba revnosno čeznuti sa tijekom zemaljskog života. Pitanje ‘zašto mi ljudi postojimo?’ ostaje otvoreno za većinu ljudi, oni više čak ni ne ulažu trud odgovoriti na njega ili potražiti prikladan odgovor. Oni često postavljaju ovo pitanje ali nikad ozbiljno ne žude za odgovorom ili slušaju one koji im odgovaraju, jer oni jedino uvijek dopuštaju njihovom intelektu govoriti ali nikad njihovom srcu… to jest, oni ne obraćaju nikakvu pažnju na njihove osjećaje koji bi za njih bili jasan odgovor. Oni prigušuju glas srca i potpuno se okreću prema svijetu, otud su nesposobni primiti Božansku mudrost koja potražuje povlačenje od svijeta. I stoga će svijet ostati mračan i bez svjetla, pošto jedino nekoliko ljudi može prenijeti prosvjetljenje kroz unutarnji glas. Ali tih nekoliko će biti i ostati sretni, jer oni će uzeti Božansku mudrost preko u duhovno kraljevstvo odakle je ona potekla, dok će drugi ući u onostrano carstvo u vrlo dubokoj duhovnoj tami pošto su podbacili/zakazali tražiti svjetlo na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth