Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4480 (“Morate biti podučeni od strane Boga…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4480, 7 Studeni 1948

„MORATE BITI PODUČENI OD BOGA…“

(Ivan 6:45 + Izaija 54:13)

A svi vi trebate biti podučeni od Boga… Moj Duh mora djelovati u vama, tako da možete duhovnom učenju pridodati razumijevanje, sasvim svejedno na koji vam način ono prilazi. Ako ste podučeni izravno od Mene, onda je to također prva posljedica ili znak djelovanja Mojega Duha u vama; bilo da primite poduke izvana, putem Mojih slugu na Zemlji, kroz bližnje koji su upućeni u Istini, ili putem pisane Riječi, onda ćete vi to i razumjeti tek kada primite razjašnjenje kroz Duh u vama, kada tako u vama može djelovati On, Koji je Moj udio… dakle, ako vi imate Božanskog Učitelja. Ovome vi sve trebate preporučiti, inače je svaka uputa izvana za vas beskorisna. Božansko želi biti dohvaćeno (shvaćeno) duhom, a sam ljudski razum ga ne može obuhvatiti (pojmiti), i ako ga on pokuša primiti bez pomoći Duha, onda će se to očitovati kao ljudsko djelo, izobličeno i nerazumljivo, izaći će na vidjelo u obliku koji više nema ništa zajedničko sa Čistom Istinom, te onda ljudi neće biti mudri, nego u zabludi. Stoga se vi morate dopustiti podučiti od Boga… ako vas Ja trebam podučiti, ne smijete Mi suprotstavljati nikakav otpor, te vi također, najprije morate potražiti vezu sa Mnom kroz iskrenu molitvu, i potom, kad Mi iznesete pitanja, osluškivati naunutra i čekati na odgovor. Većina ljudi ne poštuje ovaj proces, i ne očekuje da u njima uziđe jasan i razgovijetan odgovor, njihove misli vrludaju, i time oni čine nemogućom poduku, koju će oni međutim, sigurno primiti, kada Mi se predaju i osluškuju naunutra. Iskrena molitva i žudnja za ispravnim odgovorom, će im također omogućiti jasno i istinito razmišljanje, jer Ja osvjetljavam duh onoga koji Me poziva i pita Me za to. Onda se također može smatrati podučenim od strane Mene, a Ja uistinu neću podučavati ništa drugačije nego primatelja Moje izravne Riječi, jer što Moj Duh prenosi ljudima, uvijek je i svugdje isto, jer se Istina nikada ne može promijeniti. I tako svi vi imate mogućnost dobiti Čistu Istinu, ako dođete k Meni i pitate Me za to; Ja ću vam u svakom trenutku biti pravi Učitelj i uvest ću vas u Istinu, čim vi to žudite.

AMEN

Spread the Truth