Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4470 (Razna duhovna djelovanja – mudrost, viđenje, prorokovanje…(konnersreuth))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4470, 26 Listopad 1948

RAZNA DUHOVNA DJELOVANJA: MUDROST, VIĐENJE, PROROKOVANJE… (KONNERSREUTH)

Moj Duh može postati učinkovit jedino tamo, gdje su se ljudi uskladili s Mojim izvornim Bićem, gdje su sebe oblikovali u Ljubav. Kakav je inače život pojedinca, kojoj vjeroispovijesti on pripada, i kakvog je on porijekla, beznačajno je, te zato svatko može njegovati druge tradicije, prakticirati druge navike i običaje, svaki može biti odgajan u drugim učenjima vjere… čim on vodi život Ljubavi prema Mojoj volji, on također može biti ispunjen Mojim Duhom i ostvarivati nadnaravno. Djelovanje Duha je međutim različite vrste utoliko što će jednome biti posredovano najdublje duhovno znanje, dok će drugi moći duhovno vidjeti, dakle moći će vidjeti i doživjeti stvari koje su u najužoj vezi s duhovnim kraljevstvom, sa Mnom Osobno i mnoštvom (vojskom) čistih duhova. On dakle može gledati u duhovno kraljevstvo, što je konačni cilj svim ljudima. Kod drugih je učinak Duha dar prorokovanja, tako da oni mogu vidjeti u budućnost, i pred njihovim očima se mogu odigravati nadolazeći događaji. Oni su također ispunjeni Mojim Duhom, tako da oni moraju govoriti svojim bližnjima o svom viđenju, i o svom proročanskom daru. Vidjeti prošle, sadašnje i buduće stvari, znak je već visokog stupnja zrelosti čovjeka, kojemu je oduzet pojam vremena, dok on usmjerava pogled duhovno, i stoga sada duhovno prebiva u sferama daleko od Zemlje, svoga trenutnog kruga djelovanja. Takvim ljudima svakako treba pokloniti povjerenje, čim njihov život prikazuje uzorni život Ljubavi. Onda se kroz njih ne može objaviti nijedno drugo osim svjetlosnog bića, onda Moj Duh djeluje u tim ljudima, budući su oni povezani sa Mnom kroz Ljubav, i nikada ne mogu stajati van Moje volje, te postupati i razmišljati prema vlastitoj volji. Ljubav je stoga najsigurniji znak Moje prisutnosti, Ljubav je jamstvo za Moje djelovanje, bez obzira u kakvom obliku djelovanje Duha dolazi do izražaja. Moj Duh stoga može i hoće djelovati i tamo, gdje je čovjek odgojen u pogrešnom smjeru vjerovanja, gdje je njegovo razmišljanje bilo odvedeno u krivi smjer kroz nesposobne učitelje, u kojima ne djeluje Moj Duh, te njima nije mogla biti prenesena Čista Istina. No ipak, kroz ispravni život Ljubavi, i onaj tko stoji u pogrešnom mišljenju može na sebi doživjeti djelovanje Mojega Duha, ali u drugom obliku nego što je dostavljanje znanja u skladu s Istinom… jer takvo bi ponekad bilo u proturječju s njemu prenesenim učenjem vjere, i malo bi koristilo primatelju. Dakle, Moj Duh ponajprije djeluje tako da on čovjeku omogućuje da ima uvid u duhovne sfere, koje im slikovito posreduju Istinu, tako da su mu pred oči stavljeni duhovni događaji, koji se podudaraju s učenjem svake vjeroispovijesti, koji odgovaraju Istini, tako da će djelovanje Duha uvijek donositi jedino Istinu, iako je oblik različit… (27 Listopad 1948) Ljudima treba biti dostavljen dokaz o istinitosti onoga što se uči, ali više ne može biti dokazano izvornim, onda se djelovanje Duha proteže na događaje koji leže u prošlosti, i On će čovjeku u kojem može djelovati, takve (stvari) učiniti vidljivim, tako da ovaj svjedoči o stvarima koje drugačije više ne mogu biti dokazane. Takvi ljudi vide prošlo i buduće duhovnim očima, i uvijek im mora biti dodijeljeno djelovanje Mojega Duha, koje zahtijeva duboku, snažnu vjeru, koja se može susresti tamo gdje je Ljubav. Znanje sukladno Istini ne može biti odozgor dovedeno svugdje na Zemlju, budući njegovo primanje uključuje sasvim nepristrano srce, koje je slobodno od nekog određenog učenja, koje na neki način ne pruža otpor kroz vlastito, Istini proturječno duhovno dobro. On mora bezuvjetno prihvatiti ono što mu je pruženo odozgor. I zato se čovjek ne smije vezati u nekom znanju, koje mu je bilo doneseno izvana, a ne odgovara Istini… I zato je duhovno djelovanje u ovom obliku rijetko moguće, jer su se tragatelji uglavnom već priključili određenom duhovnom pravcu, dok ljudi koji stoje van ikakvog duhovnog pravca rijetko traže, daleko radije uopće nemaju nikakvu vjeru, no vjera u Mene i Moje djelovanje je prvi preduvjet da Moj Duh može biti djelotvoran u nekom čovjeku. Čovjek koji živi u Ljubavi, ali je slab u vjeri, Mojemu direktnom djelovanju u njemu kroz duh također suprotstavlja prepreku, inače bih se Ja daleko više mogao izraziti kroz ljudska usta; ali direktno djelovanje, prenošenje Moje Riječi na jednog čovjeka, oni ne žele priznati, jer im nedostaje ova vjera. I tako Ja doduše mogu urediti njihove misli i dati im razumijevanje za pojedinu Istinu, Ja i njih mogu misaono uvesti u znanje, koje oni izvana ne mogu prihvatiti, no oni će uvijek njihove misli smatrati vlastitima, i neće htjeti uvidjeti Moje djelovanje na njima. No, gdje Moj Duh može djelovati na očigledan način, gdje Ljubav i vjera omogućavaju direktan prijenos Moje Riječi na jednog čovjeka, tamo se jasno pojavljuje snaga Duha, i tamo bi svi ljudi trebali dobiti razjašnjenje, jer oni onda mogu biti sigurni u najpotpuniju Istinu, budući sam Ja Osobno, Koji im daje ovo razjašnjenje (prosvjetljenje) kroz usta i ruku jednog čovjeka. A Ja ću se uvijek pobrinuti da Izvor Istine daje živu Vodu onima koji su žedni; Ja ću se uvijek pobrinuti za to da Zemljom hodaju nositelji Istine, koji mogu biti pravi vođe, koji njima prenose jedino ono što su oni primili od Mene, koji su sebe pripravili u posude za primanje Duha, i zato će stalno kroz Moj Duh biti upućivani u Istinu, tako da oni ovu prenose dalje i budu učiteljski aktivni prema Mojoj volji. 

 AMEN

Spread the Truth