Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4465 (Večera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4465, 19 Listopad 1948

VEČERA…

I vi ćete biti Moji gosti koje Ja pozivam na Večeru. Ja ću vas nahraniti i utažiti vašu žeđ sa slasnom ishranom za dušu, produhoviti ću vaše tijelo tako da njegove supstance mogu također učestvovati kada je duša osvježena, tako da bi brže sazrijele, jer to je moguće u slučaju onih ljudi koji svjesno streme k Meni te žude čuti Moju Riječ. Budite Moji gosti i dođite k Meni dragovoljno da bi za Mojim stolom blagovali Večeru… Pripremit ću vam obrok nebeske hrane sa slasnom manom koja će vas opskrbiti snagom i duhovnom hranom za vašu dušu. Neću vam zanijekati ništa što žudite, Ja Sam uvijek spreman za vas i postavljam stol sa slasnom hranom jer vas ljubim i, kao Svojim gostima, vam želim omogućiti sve što vam je prijatno. Međutim, vi bi trebali radosno doći te čeznuti za Mnom, vi bi trebali prihvatiti Moju ponudu sa zahvalnim srcem i pripremiti sebe za dostojanstveno prihvaćanje… Vi sebe trebate ukrasiti u čast Meni kao Domaćinu, nemojte ostati stajati vani već stupite u Moju kuću i na taj način ispovijedajte kako ste vi pozvani gosti koji imaju pravo biti nahranjeni za stolom Gospodnjim, koji pripadaju Njemu, koji su Njegovi prijatelji i koje On stoga tretira kao što bi dobri domaćin zabavljao svoje prijatelje te im ponudio najslasnije darove onoliko često koliko ih oni žele primiti. Svatko tko sebe ponovno napuni za Mojim stolom nikada ponovno neće ogladnjeti i ožednjeti a ipak će Mi se vratiti pun žudnje, i čeznut će za Mojim prisustvom i prihvatiti će iz Moje ruke ono što mu Moja ruka nudi. Jer on će se otud (ili ‘iz toga’) neprestano krijepiti, u njegovom neprestanom osjećaju ispunjene žudnje biti će blaženo sretan i beskrajno će žudjeti za Mnom. I tako će Moja Riječ neprestano teći k njemu, nebeski kruh, koji mu osigurava vječni život. Dođite za stol Gospodnji, očekuje vas slasna hrana, blagujte Večeru sa Mnom, dozvolite Mi da vam dam uživati tijelo i krv tako da bi bili ispunjeni sa snagom… Prihvatite Moju Riječ i slušajte Me kada vam govorim, prepoznajte u Meni najdražeg Boga i Oca od vječnosti, vašeg prijatelja i brata, i primite iz Moje ruke ono što vam nudi Moja veća od najveće ljubavi… Svi vi, dođite za Moj stol tako da vas mogu opskrbiti sa hranom koja vam je potrebna za dušu, tako da mogu nahraniti i osvježiti sve one koji osjećaju glad i žed za Mojom Riječju, Mojim tijelom i Mojom krvlju.

AMEN

Spread the Truth