Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4462 (Sposobnost slušanja Božjeg glasa… Uvjeti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4462, 16 Listopad 1948

SPOSOBNOST SLUŠANJA BOŽJEG GLASA… UVJETI…

Vi ste jedino sposobni čuti glas duha ako su sve vaše misli i namjere aplicirane Meni jedino (ili ‘ako se odnose jedino na Mene’), ako na taj način u potpunosti odvojite vaše misli od zemaljskog svijeta. To ne naznačava/uključuje da vi ne bi trebali vršiti vaše zemaljske obaveze ili da se trebate potpuno povući u samoću. Jer to ne korespondira sa Mojom voljom, već usred svjetovne jurnjave vi trebate tražiti mogućnost, i doista ćete ju pronaći, gdje vaša duša sebe razdvaja od svijeta, gdje sebe možete kratko odvojiti od svih zemaljskih misli, stoga gdje vaša duša sebe uzdiže u sfere koje su nepovezane sa Zemljom, gdje sam Ja žarišna točka vaših misli, osjećaja i namjera, gdje Me ona traži i želi razgovarati sa Mnom.

Svatko može uspostaviti takve kratke kontakte sa Mnom ako to želi, on čak može okrenuti svoje misli prema Meni za nekoliko minuta tijekom njegova zemaljskog rada, i Ja ću obratiti pažnju na svaku misao i priopćiti mu Moju Riječ; a ako čovjek mentalno ostane duže vrijeme u Mojem Kraljevstvu, ako si ostavi vremena za unutarnji razgovor sa Mnom i obrati pažnju na misli koje mu pritječu kao odgovor, on će razviti sposobnost slušanja Mojeg glasa, i on će mu uskoro zvučati poput nježne ali jasno izgovorene Riječi u njegovu srcu.

Svi vi možete razviti ovu sposobnost u vama; međutim, to zahtjeva potpuno razdvajanje od svijeta… Ništa izvanjsko ne smije utjecati na ljudsko biće ako ono želi jasno čuti glas u sebi. Iz tog razloga se također potražuje znatna snaga volje za povlačenje iz vanjskog svijeta i da se ne dozvoli da ijedan dio ovog svijeta utječe na čovjeka… Za Mnom se mora žudjeti i moram biti u stanju potpuno prožeti njegovo srce, inače Ja mu ne mogu biti prisutan i on Me također neće biti u stanju čuti. Nitko ne može služiti dvojici gospodara (Matej 6:24)… Kada Ja govorim sve drugo mora šutjeti, i svatko tko posjeduje Moju ljubav, koja sebe očituje u Riječi, Mi također mora podariti svoju ljubav i dobrovoljno sebe odvojiti od svih svjetovnih stvari, jer Moj dar je dragocjen i mora također biti prikladno cijenjen.

AMEN

Spread the Truth