Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4448 (Zvučna Riječ i uvjeti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4448, 2 Listopad 1948

ZVUČNA RIJEČ I UVJETI…

Vi morate obratiti pažnju na naj-neznatniju/slabašniju emociju ako želite čuti Moj glas unutar vas samih. Iz ovog razloga transmisija Moje Riječi se može dogoditi jedino ako ste u potpunoj razdvojenosti od svijeta. Premda vi i dalje živite sred svijeta sve oko vas može unatoč tome potonuti u ništavilo, ono od strane vas može ostati potpuno nezamjećeno, ako usmjerite vaše misli na-unutra i tražite Mene. Onda ćete razmatrati različite sfere od zemaljske, onda ste već u duhovnom carstvu, vaša je duša sebe uzdignula i sprovela preko dok tijelo ostaje na Zemlji ali bez da je izgubilo povezanost sa dušom. Svatko tko uspije u otpuštanju svih svjetovnih misli i koncentrira se će uskoro čuti nježne Riječi u njegovu srcu, i što je više duša sebe razdvojila od tijela to će jasnije one odjekivati, to jest, što više duša stremi spram duhovnog kraljevstva odakle Moja Riječ potječe, gdje Sam Ja Osobno među bićima koja vas podučavaju na Moje poduke, ako učenje ne dolazi direktno od Mene*. Svijet zasigurno ne želi priznati kako Bog govori direktno ljudima, on to nalazi nevjerojatnim budući svijet, to jest, svjetovni ljudi, neće nikada biti sposobni čuti ovaj nježni glas budući oni jedino zamjećuju potrebe tijela i što ono postiže. Duša je za njih nevjerojatan koncept, oni ne priznaju dušu i prema tome ne prihvaćaju što duša prima iz duhovnog kraljevstva i želi dodijeliti ljudima na Zemlji.

Oni u to ne vjeruju budući im također nedostaje volje da udovolje uvjetima koji im omogućavaju čuti Moj glas. Oni sebe ne razdvajaju mentalno od svijeta nego neprestano streme spram njega tako da nemaju vremena za okretanje na-unutra, stoga oni nikada ne žive unutarnji život bez kojeg se, međutim, Moja Riječ nikako ne može čuti. Ja ne prilazim ljudima iz-vani nego ih susrećem u njihovim srcima (Luka 17:20, 21)… Premda Ja također radim tako očigledno da je to izvanjski vidljivo kome Sam Ja prisutan, tko od Mene prima snagu… ali uvijek jedino gdje je bio življen život Ljubavi, gdje Ja mogu ući u srce budući Sam zazivan u srcu. Ja jedino Sebe očitujem gdje jedno zemaljsko dijete čvrsto vjeruje u Mene i ljubi Me sa svim njegovim srcem, i obadvoje su osjećaji duše koji se ne odnose spram tijela kao takvoga. Stoga svatko tko želi čuti Mene mora doći k Meni a Ja nisam u svijetu nego u duhovnom kraljevstvu, premda Moja volja također vlada svijetom ali jedino da bi pridobio svjetovne ljude ka Meni, da bi ih potaknuo da se odvoje od komešanja svijeta u osamu kako bi za njih učinio poželjnima ova vlasništva koja su jedina od vrijednosti za vječnost (Matej 6:19-21)… Povucite se u samoću i slušajte naunutra i vi ćete jasno i izrazito čuti Mene ako obratite pažnju na svaku misao, onoliko dok vi ne percipirate zvučnu Riječ u vama što potrebuje izvjesnu zrelost duše i najintimniji kontakt sa Mnom… Međutim, Ja Sebe otkrivam svakome tko ispunjava Moju volju i žudi Me čuti (Ivan 14:21, 23).

AMEN

*Na početku njezinih duhovnih primanja, što se može vidjeti iz ranijih Objava, Bertha Dudde je primala Riječ preko svjetlosnih bića podučenih od strane Boga-Krista, naime, tada su joj oni govorili u množini. Naknadno, kako je njezina zrelost rasla, Sam Bog-Krist joj govori u prvom licu.

Spread the Truth