Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4441 (Opseg djela uništenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4441, 24 Studeni 1948

OPSEG DJELA UNIŠTENJA…

Opseg djela uništenja kao rezultat Božje volje je još nezamisliv za vas ljude, jer on će premašiti sve što se ikada ranije dogodilo. Zemlje i oceani će se promijeniti, rijeke će preplaviti njihove obale i tako će biti stvorene scene koje će ljude natjerati vjerovati kako su bili transportirani u druge predjele, što će samo po sebi prouzročiti neopisivi kaos budući ljudi više neće biti u stanju pronaći jedni druge. Oni će nespokojno lutati uokolo dok ljudi jake volje pokušavaju uspostaviti red i pobrinuti se za slabe. Nevolja će biti tako velika da se jedino uz pomoć Ljubavi može otrpjeti, i tamo gdje će čovjek aktivno pomagati drugome uskoro će se moći osjetiti oterećenje/utjeha i pomoć, koji će im biti jasno podareni odgore. Stoga, svatko tko se okrene ka Bogu i zaziva Ga u njegovom srcu će primiti pomoć, jer Bog će onda toliko jasno demonstrirati Njegovu Ljubav i svemoć da će oni koji su slabe vjere naći laganim steći čvrsto vjerovanje, i ovo je vrijeme vrijeme milosti za nevjernika, kada on sebe može sa lakoćom promijeniti napomol događaja koji su utemeljeni na snazi vjere. Ovi događaji će svakome osigurati materijala za razmišljanje, ipak jedino netko voljan vjerovati će iz toga izvući dobrobiti, dok će drugi uvijek jedino govoriti o slučajnostima i sa ogromnom nevoljom se suočiti ogorčeni, odbacujući Stvoritelja ili osuđujući Njegove akcije. Golemost kastastrofe ih ne može privesti k pameti, oni će pokušati pronaći prirodno objašnjenje za sve i potpuno odbaciti duhovne međuodnose. Oni također ostaju tvrdi i neosjetljivi spram doživljaja njihovih bližnjih ljudskih bića i neće se stidjeti toga da poboljšaju njihovu vlastitu situaciju na štetu ljudi koji su preslabi da bi sebe odbranili.

Biti će nevolja gdjegod je Bog progovorio a On će progovoriti gdjegod je duhovna nevolja najveća, tako da će preživjeli primiti upozoravajući signal koji će im omogućiti iskoristiti vrijeme do kraja, i da također privedu k razumu ljude nepogođenih zemalja napomol kastastrofe koja je tako ogromna da bi bila zanemarena. Jer cijelo će čovječanstvo biti zahvaćeno strahom da bi se prirodna katastrofa mogla ponoviti i rezultirati u potpunom uništenju Zemlje. Ovo će se u stvari i dogoditi ali ne smjesta nakon prirodne katastrofe. Svejedno, ovaj je strah blagotvoran za mnoge ljude budući će misao o iznenadnom kraju i životu nakon smrti oživjeti u mnogima od njih i može rezultirati u promjeni načina života. Svijet će željeti intervenirati pomoćno ipak neće biti u stanju pomoći onoliko koliko je potrebno. Unatoč tome, svako ljudsko biće koje je voljno ljubiti i pomoći će biti blagoslovljeno od strane Boga, jer ogromna će katastrofa snaći ljude tako da će oni smekšati njihova srca i posvetiti se njihovom stvarnom zadatku da budu ljubav-no aktivni na Zemlji kako bi postigli psihološku zrelost. Sve dok ljudi jedino priskrbljuju za sebe oni su sebični i neće napredovati duhovno. Ali nevolja njihovih bližnjih ljudskih bića može probuditi njihovu dobro-dušnu aktivnost, i oni će ispuniti Božju volju i tako njihov zemaljski zadatak… I onda će čak i najteža nevolja biti blagoslov i ispuniti će svoju svrhu.

AMEN

Spread the Truth