Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4436 (Odustajanje od svijeta… Zemaljsko ispunjavanje obaveza i Božji blagoslov…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4436, 19 Kolovoza 1948

ODUSTAJANJE OD SVIJETA… ZEMALJSKO ISPUNJAVANJE OBAVEZA I BOŽJI BLAGOSLOV…

Što vam svijet nudi? Ako ispravno promatrate, to su jedino stvari koje vam samo na kratko vrijeme uljepšavaju zemaljski život, no nemaju trajnu vrijednost. Ako istome suprotstavite to da vas svaki dan može opozvati s ove Zemlje, vi radite, zemaljski gledano, samo za jedan dan, jer već sutrašnji dan može biti vaš posljednji. No i dugi zemaljski život ne opstaje u odnosu na vječnost, i sasvim je bedasto starati se samo za ovo ograničeno vrijeme a ne misliti na vječnost.

Ali ako se pozabavite s mislima o životu nakon smrti, tek onda spoznajete za kojim iluzornim dobrima vi jurite, i onda ćete shvatiti duhovno stremljenje onih, koji Zemlju nisu spoznali kao cilj sam po sebi, nego kao sredstvo za postizanje cilja. A onda ćete i stremiti za Istinom, za spoznajom i za Mnom, Koji vam to sve mogu dati. No jedno ne smijete propustiti, zazvati Mene da vam pružim pomoć i dam savjet, da vas se prihvatim i nadalje vas vodim na životnom putu, da Mene izaberete i Mene radi odustanete od svijeta, tj. da ne polažete veliku nadu u život u krajnjoj ugodnosti, nego duboko unutra vodite život sa Mnom, s onu stranu (odvojeno od) svijeta.

To odvajanje je obavezno potrebno, kao i što je potrebno da se upoznate sa Čistom Istinom, koja vam, dolazeći iz vana, putem svjetovnih ljudi ne može biti pružena. Ako Mi se preporučite, Ja idem uz vas i poravnavam vam i zemaljski posao, jer nitko tko radi za Mene i Moje Kraljevstvo ne treba štetovati. Vi vašu obavezu trebate doduše ispunjavati, tj. obnašati ono mjesto koje vam je dodijeljeno, no tko vam blagoslivlja zemaljski posao, ako Ja to ne činim? Vi ne možete sami od sebe prisiliti uspjeh, i ako je Moja volja protiv toga, vi ne možete učiniti ništa, čak i ako ste mukotrpno i neprestano aktivni. Ali obrnuto Ja vaš rad mogu pospješiti i pomoći vam pri izvedbi.

No zato Ja tražim da se okrenete Mojemu vama od gore danom daru, da mu poklonite punu pažnju i pobrinete se za njegovo razdjeljivanje. Tada možete živjeti potpuno bezbrižno, jer svaku brigu za vas Ja preuzimam. Prvo vršite vaš duhovni rad, i blagoslovljeno će biti sve što zemaljski poduzmete kako bi ispunili zadatak koji vam je dodijeljen za Zemlju. Jer Ja vas uistinu bolje namirujem nego zemaljski svijet …. No da bih vas, Moju djecu, kao Otac obdario sa svim što trebate duhovno i zemaljski, Ja ne odustajem od Mojih uvjeta ….

AMEN

Spread the Truth