Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7025 (Slabosti čovjeka Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7025, 25 Siječnja 1958

SLABOSTI ČOVJEKA ISUSA…

I vas još često ispunjava slabovjernost, vas koji Mi želite biti marljive sluge i suradnici …. Vi još uvijek hodate po Zemlji, i stoga ste još uvijek izloženi zemaljskim utjecajima, što isto znači da još nije došlo do potpunog razdvajanja od gospodara ovog svijeta, čak iako vaša ozbiljna volja tome stremi. No on će se boriti za vaše duše, sve dok još boravite u njegovom području. No to vas ne treba obeshrabriti, jer vi ste ti koji mu donose uspjeh ili neuspjeh.

Pa čak iako se zemaljski svijet povremeno želi staviti u prvi plan, vaša veza sa duhovnim svijetom jača je i učinit će da se odvojite od ovoga. No neprestani utjecaji od protivničke strane ponekad prouzroče slabljenje vaše vjere …. Svijet u kojem stojite ne može biti zanijekan, a duhovni svijet, Moje kraljevstvo, još uvijek vam je nešto što se ne može dokazati …. bar vam se to ponekad tako čini.  A tada se ušuljaju tihe dvojbe, koje se međutim ne mogu utvrditi, nego se samo ponekad pojave i potreban je samo poziv Meni, ili udubljivanje u Moju Riječ, kako bi ove opet bile protjerane. Ne dajte se deprimirati od strane trenutaka slabe vjere, jer vaša vjera u Mene nikada više ne može nestati, samo kad je među nama nastala veza u tom obliku da vi Meni u molitvi govorite i da možete primati Moju Riječ. I budite uvjereni da vas držim i da vas nikad neću prepustiti Mome protivniku. Samo ako vam pođe za rukom da se skroz odvojite od svijeta, i za vas će duhovno kraljevstvo sve više postajati stvarnost …. No sve dok još morate poklanjati pažnju zahtjevima svakodnevnog života, takvi trenuci dvojbe nisu isključeni, jer to su dva sasvim različita kraljevstva u kojima prebivate, koja teško da međusobno mogu biti usklađena.

A kako sam Ja Sâm na ovoj Zemlji hodio kao čovjek, imam obzira i prema slabostima ove vrste (Hebrejima 2:17, 18), jer i Moje ljudsko moralo je proživljavati duge sate unutarnjih strahova i gorkih patnji, i Ja Sam povremeno dvojio, iako ne Moga Oca iz vječnosti, nego Sebe Samoga, da li Sam dorastao tom gorkom putu patnje, da li bi zakazao kad se približi čas najgorče muke ….

Tako da i Ja znam kako dvojba ljudsko srce može pritiskati i zaplašiti …. Ja Sâm bio sam duboko u znanju i u Ljubavi …. Odakle su Meni dolazile te teške misli i strahovi? …. Isto tako kao i kod vas bio je to protivnik, koji je Moje tijelo htio onesposobiti da izvrši djelo otkupljenja, koji Me je htio odvojiti od Oca, koji je isto tako svijet ili ljudsko-zemaljske percepcije stavljao u prvi plan i vjerovao da time može onemogućiti Moje planove ….

Isto tako si vi morate gledati objasniti vašu slabu vjeru, vaše unutarnje dvojbe, ali se ne dajte time potisnuti, jer i Ja Sam zvao samo Oca, i On Mi je dao snagu da zagospodarim svim dvojbama i strahovima. I kad zazivate Mene Samoga u ime(nu) Isusa, tad vas uistinu neću ostaviti u duševnoj patnji, i Moja snaga će isto tako i vas prožeti, pošto Ja znam da pripadate Meni i da sa protivnikom ne želite nikakvo zajedništvo ….

A kad vas svaka dvojba i svaka slabost vjere potiče na utoliko dublju vezu sa Mnom, onda su i one same …. iako proizlaze od protivnika …. za vas od blagoslova, i on je tome bez da je to htio još i pridonio, on vas je bez da je htio potisnuo prema Meni. Stoga se često sjetite Mog zemaljskog života, koji zato nije bio lak jer Sam i Ja u Sebi morao kristalizirati sve ljudsko, pošto Sam se i Ja morao boriti sa istim patnjama i slabostima, prije nego Sam bio spreman ostvariti veliko djelo spasenja ….

Mislite uvijek samo na to da sam Ja bio “čovjek” …. I tad se obratite Meni, i uistinu ću vam pomoći iz(baviti vas iz) vaše tegobe, proslijedit ću vam i snagu kako biste bili jaki u vjeri, kako biste se potpuno mogli osloboditi od onoga koji je Moj protivnik, koji vjeruje da može spriječiti vaš povratak Meni …. Uz Moju snagu to će vam poći za rukom i Moja snaga pritječe vam svakom Riječju Koju primate od Mene ….

AMEN

Spread the Truth