Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7006 ((Efežani) Predodređenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7006, 30 Prosinac 1957

(EFEŽANI) PREDODREĐENJE…

Svi ste vi odabrani da postanete posvećeni, međutim, vi sami odlučujete vrijeme kada vas kraljevstvo svjetla može primiti. Time biće može doista nastojati opetovano se povratiti bezdanu, i ono može produžiti svoju stazu povratka Meni beskrajno, ono može doista ostati vječno u sažaljivom stanju, na udaljenosti od Mene koju ono ne može premostiti svojom vlastitom snagom, i otud se to može nazvati vrstom prokletstva, ali ono nije bilo nametnuto biću po Mojoj volji, radije to je bilo njegova vlastita volja da sebe baci u ovo stanje… Unatoč tome, čak najmračnije biće će doći k svjetlu jednog dana, i čak će Moj protivnik (Sotona) eventualno sebe opet naći na svjetlu Mojega sunca Ljubavi, i Moja zraka Ljubavi će ga ispuniti sa neizmjernom radošću… Ali proći će jedna vječnost prije nego on odbaci njegovo protivljenje Meni. I stoga će također postojati bića koja će opetovano sebe izručiti njegovoj sili, čiji se otpor Meni ne umanjuje i koji su prema tome vječno jadni, premda će oni uvijek imati mogućnost uhvatiti Moju ruku koja će ih privući k domu u Očevoj kući. I Ja znam sudbinu svake duše, štoviše ona neprestano prima Moju milost, a tijekom stadija ljudskog bića Ja ću uvijek povući Moju volju, tako da njezina volja može donijeti jednu potpuno slobodnu odluku.

Iz ovog razloga je pogrešno reći da je dušina sudbina određena od strane Mene za blaženstvo ili prokletstvo… To je pogrešno, budući Ja Osobno želim privući sva ljudska bića ka Meni i baš iz ovog razloga Sam na Križu umro za sve ljude. Činjenica da Sam Ja znao sudbinu svake pojedinačne duše ne naznačava da Ja odlučujem njezinu volju… Ako bi to bilo jedino na Mojoj volji, sve duše bi se doista već povratile u kuću njihova Oca, budući su moć i snaga za to zasigurno na Mojem raspolaganju. Time Ja nikada nisam mogao odrediti ljudsku dušu za prokletstvo… Nikada Me ne bi ‘zadovoljilo’ zaroniti dušu iznova u pogibiju, budući Sam Ja Ljubav Osobno…

Jedino jedan neprosvjetljeni duh može razumjeti riječi Evanđelja tako pogrešno, i jedino jedan neprosvjetljeni duh ih može tako protumačiti da Ja Osobno odabirem ili odbacujem duše da postanu blažene ili proklete. Vi ljudi ste potpuno slobodni odlučiti kako želite, i time vi također stvarate vašu vlastitu sudbinu nakon smrti vašeg tijela. Vi možete biti blaženo sretni bez ograničenja, ali vi također možete stvoriti sudbinu prokletstva za vas same, jer Ja vas ne prisiljavam na nijedan način, baš kao što ne možete biti prisiljeni od strane Mojega protivnika… bez obzira koliko moćan on jeste… Ali tijekom vašeg životnog vijeka na Zemlji vi doista imate neograničene blagoslove na vašem raspolaganju koje Sam Ja zadobio za vas Mojom smrću na Križu. Prema tome vi ne trebate biti bespomoćni… Unatoč tome, jedino vaša sloboda određuje vaše misli, volju i akcije, a vi zasigurno ne bi imali slobodnu volju ako bi vaša sudbina nakon smrti bila već predodređena od strane Mene.

Vi svi ste pozvani… ali činjenica da je samo nekolicina odabrano je u cjelosti zbog slobodne volje ljudskog bića, a ne poradi napreskok davanih blagoslova. Ovo obmanjujuće mišljenje mora neprestano biti pobijano, budući ono uzrokuje paralizirajući učinak na mnoge ljude, koji onda nemaju blaženu izvjesnost da oni mogu postići njihov cilj na Zemlji, i koji posljedično tome streme jedino malo-dušno. Vi uvijek morate pamtiti da Sam Ja Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16), mudrosti i sile… i doktrina koja dovodi u pitanje ijedno od ovih je obmanjujuća… Ali kako vi možete pomiriti Moju Ljubav sa učenjem da Ja blagoslivljam ili proklinjem sukladno ‚Mojem guštu‘? Prema tome vi trebate ozbiljno nastojati ne odgoditi čas vašeg spasenja, budući vi sami odlučujete vrijeme vašeg povratka Meni, kada vas Ja mogu ponovno pustiti u kuću vašega Oca.

AMEN

Spread the Truth