Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6993 (Božji putevi nisu uvijek ljudski putevi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6993, 14 Prosinac 1957

BOŽJI PUTEVI NISU UVIJEK LJUDSKI PUTEVI…

(Izaija 55:8, 9)

Vaši putevi nisu uvijek Moji putevi… Vi često ne znate cilj kada započinjete putovanje ali Ja znam gdje vaš put vodi i često vas nježno gurkam u drugom smjeru. I ako popustite Mojem nagonjenju vi ćete također sigurno pristići na ispravan cilj. Ali često je vaš otpor preveliki, vaša vlastita volja je snažnija, i ne obraćate pažnju na nježna nagonjenja koja potječu od Mene. Onda ću vas morati pustiti budući Ja neću nasilno slomiti vašu volju. I onda ćete biti u opasnosti izgubiti povezanost sa Mnom budući ona neće još biti dovoljno čvrsto uspostavljena i vi sebe niste još potpuno podredili Mojem vođenju.

Ali ne trebate biti iznenađeni da će vaši planovi često biti raspršeni, da vaše namjere neće uspjeti, da će put kojim ste krenuli biti za vas težak. Sve ovo su nježne naznake da to nije ispravan put, i čak onda se vi još možete zaustaviti blizu kraja i skrenuti sa ovog puta u suprotnom pravcu i izaći na ispravnu stazu koja obećava veliki uspjeh… ne u zemaljsko-materijalnom smislu nego koji garantira vaš duhovni uspjeh. Moje vođenje je jedino garantirano ako vaše misli smjeraju u Mom pravcu, a onda ćete vi također shvatiti kako je svaki put bio ispravan, da ste učinili napredak čak ako ste, najprije, odbijali krenuti tim putevima. Ali ako ste čisto zemaljski orijentirani vi ćete sigurno hodati u pogrešnom smjeru i jedino uvijek trebate biti zahvalni ako ste jasno spriječeni da nastavite ovim putem. Ipak što je više svjetovno orijentirana osoba, to će on gorljivije pokušati prevladati prepreke, on često ruši sve barijere, to jest, on se ne pita da li je ono što čini ispravno, i jedino pokušava ostvariti njegov cilj koji je, međutim, jedino svjetovno orijentiran. I Ja moram pustiti takve ljude da idu njihovim vlastitim putem (ili ‘da bude po njihovu’), jer njihova je volja i dalje prečvrsto fokusirana na Mojega protivnika da bi se poklonila Mojoj volji. Ali vi ljudi ćete postići daleko veće dobrobiti ako sebe povjerite Mojem vodstvu i onda uvijek dopustite sebi biti vođenima bez unutarnjeg otpora…

Otac ima opći pregled gdje njegovo dijete ide i koje opasnosti ga vrebaju i, u njegovoj ljubavi, pokušava voditi dijete na put koji je bez rizika i vodit će do ispravnog cilja. I poput dobrog oca Ja Sam, također, zabrinut za sudbinu svake pojedinačne osobe i želim da njegov zemaljski put za njega postane blagoslov. Ali ljudsko biće često skreće njegovu pažnju u pogrešnom pravcu u nadi da će tamo pronaći nešto što će, međutim, za njega biti štetno. Premda on zadržava njegovu slobodnu volju, njegov zemaljski put može unatoč tome biti vođen od strane providnosti drugačije od onog kako on to želi i hoće, ipak uvijek za dobrobit njegove duše. Ipak, sve dok čovjek prigovara i iznutra se buni protiv njegove sudbine, ovaj blagoslov će biti mali. Jedino kada se preda u realizaciji da je ona određena od strane više volje i da je pogrešno boriti se protiv nje će on ostvariti dobrobit za njegovu dušu. I ljudsko biće će često biti sposobno promatrati takve kobne (ili ‘od sudbine unaprijed određene’) intervencije od strane Mene koje ga uvijek trebaju zamisliti…

Samo je Jedan Koji odlučuje kurs života ljudskog bića, i on treba naučiti prepoznati Njegove puteve kao dobre i ispravne, on se uvijek treba ponizno pognuti pred njegovom sudbinom i znati kako je voljeni otac zabrinut za dobrobit Njegovog djeteta i da je sve, čak što je prividno nepovoljno, blagoslov za osobu ako on ne pruža otpor, ako dopusti sebi biti vođen i također prihvati događaje koje Otac prepoznaje da su ispravni za Njegovo dijete i stoga ih primjenjuje. I on se treba pokoriti svakom unutarnjem impulsu koji ga nagoni da djeluje drugačije, jer takva unutarnja poticanja su uvijek Moj nježan glas pomoću kojeg Ja privlačim i pozivam dijete da krene drugačijim putem, putem koji će doista donijeti rezultate i voditi do cilja, do ispravnog cilja, do svrhe njegova zemaljskog života.

Volja ljudskog bića se često razlikuje od Moje volje, i time njegovi puti isto tako nisu uvijek Moji puti… Ali on će uvijek imati Moju Ljubav, i ova ga jedino želi spasiti, ona ga želi pridobiti za sebe, i prema tome će ona također uvijek voditi osobu tako kako je dobro za njega, ipak čak ni Moja Ljubav neće prisiliti njegovu volju, jer ova jeste i ostaje slobodna, budući ljudsko biće treba potpuno slobodno odlučiti u prilog njegova vječnog Oca.

AMEN

Spread the Truth