Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6991 (Slobodna volja je prouzročila otpadništvo… Deifikacija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6991, 11 Prosinac 1957

SLOBODNA VOLJA JE PROUZROČILA OTPADNIŠTVO… DEIFIKACIJA…

Jedino savršenstvo proizlazi iz Mene… jer vrloduboka Ljubav i najviša mudrost su stvorili sve i ništa nije bilo nemoguće za Moju moć. Otud Ja Sam također bio sposoban eksternalizirati (‘postaviti van Sebe’) bića najvišeg savršenstva koja su, kao Moje slike, bila vrlo ugodna Meni. Oni su bili stvoreni kao minijature Mene Samoga i učinilo Me iznimno sretnim dopustiti ovim Mojim tvorevinama stvarati i raditi u jednom izobilju svjetla i snage kako bi im također podario isto zadovoljstvo pronalaženja sreće u njihovim stvorenim djelima. Sva bića su prema tome bila prožeta od strane nužne kreativne snage koja im je omogućila da budu isto tako stvaralački aktivna. Međutim, oni su više ili manje jedino ‘izvršitelji Moje volje’, budući sa snagom Ljubavi koja teče ka njima bića su također ispunjena Mojom voljom, time oni oni bi jedino uvijek ostali Moja ‘stvorenja’ da ih Ja nisam eksternalizirao kao potpuno slobodna bića, sa slobodnom voljom, koju su oni onda bili u stanju prikazati u bilo kojem pravcu. Jedino ovo ih je učinilo najviše savršenima, ali to im je također omogućilo da izgube njihovo savršenstvo… Sve dok su oni bili vođeni od strane Moje volje oni nikada ne bi bi izgubili njihovo stanje savršenstva, slobodna volja, međutim, im je osigurala ovu mogućnost, baš kao što je, u drugu ruku, ona također omogućila potpunu deifikaciju ‘stvorenih’ bića… tako da su oni, poput djece, bili sposobni sudjelovati u Mojoj aktivnosti i stvarajući njihovom vlastitom slobodnom voljom a ipak sa Mnom u apsolutnoj složnosti sa Mojom voljom. Onda bi najviši cilj bio dostignut kojeg Sam bio naumio kada Sam stvorio bića u Mojoj Ljubavi i Mojoj moći… Jer onda biće ne može više izgubiti njegovo savršenstvo i može biti opisano kao beskonačno sretno. Ali bilo bi moguće za svako biće, kako nije bilo razloga da se okrene od Mene kada je bilo sposobno iskoristiti njegovu slobodnu volju. Ono je bilo savršeno i jedino je trebalo koristiti njegovu volju za ostati u ovom savršenstvu… Objašnjenje da je ono postalo nesavršeno i palo je bilo usljed njegove svjesnosti snage i svjetla, jer ono je željelo dokazati da je bilo puno svjetla i snage. I time je pogrešno prosudilo Moju Ljubav, koja je sve darivala sasvim nesebično biću kako bi ga učinila sretnim. Samo jedna jedina arogantna misao je bila dovoljna da zamrači (kao kad oblak sakrije sunce) svjetlo shvaćanja/realizacije i ova je bila popraćena od strane rastuće više pogrešnih misli, koje su okrenule njegovu volju u pogrešnom pravcu budući je bilo slobodno.

Za početak je teško učiniti da vi ljudi razumijete kako je moguće za savršeno biće pasti… budući savršenstvo uvijek predstavlja također svjetlo, to jest potpuno shvaćanje/realizaciju… Ali baš svjesnost o njegovoj izobilnoj snazi je nagnala biće da uzme u obzir snagu unutar sebe više nego svjetlo, i obilje snage je za njega učinilo laganim da postane arogantnim, što je trenutno zatamnilo svjetlo. Poput Mene Samoga biće je bilo neprestano sposobno eksternalizirati nove tvorevine i ono je započelo istiskivati Mene, prvobitni izvor snage… ono više nije željelo priznati svoj odnos zavisnosti od Mene i jednom kada je prigrlilo ovu misao ono je također zaboravilo na užasne posljedice koje rezultiraju iz njegova pravca volje. Međutim, slobodno biće eksternalizirano od strane Mene mora također imati slobodu da bude sposobno promijeniti njegovu prirodu… jer savršenstvo ne bi trebalo označavati stanje prisile za biće, inače se za njega doista ne bi moglo reći da jeste na Moju sliku. Ali biće će uvijek doista zadržati ovu slobodu vlastite-preobrazbe; posljedično, iz njegova slobodno odabrana i stvorena stanja nesavršenstva ono također može postići iznova najviše savršenstvo i pri tome doseći Moj naumljeni cilj da ono postane i ostane Moje dijete. Ja ne bi nikada bio sposoban stvoriti takvu ‘djecu’ za Sebe Samoga budući Božanska karakteristika slobodne volje treba postati aktivna sama od sebe… tako da je živa tvorevina u njezinom savršenstvu kakvo je podareno od strane Mene bila sposobna željeti ostati u njemu dobrovoljno ili… ako je nije uspjela na ovoj probi volje… mora steći iznova stupanj savršenstva kojeg je ona jednom izgubila njezinom vlastitom slobodnom voljom… Svatko tko može dokučiti ovu enigmu će takođe razumjeti Moj vječni plan Spasenja i on će znati da su jedino beskonačna Ljubav i mudrost bili sposobni izumiti takav plan, budući Ja želim pripremiti sudbinu za Moja stvorena bića koja predstavlja najvišu sreću zauvijek… I Moja Ljubav, mudrost i moć će težiti/ganjati ovaj cilj sve dok on nije postignut, dok sva duhovna bića koja su potekla iz Mene ne mogu stvarati i raditi pored Mene u najvišem blaženstvu, kao što je naumljeno u Mojem vječnom planu.

AMEN

Spread the Truth