Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6985 (Isusova duhovna misija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6985, 5 Prosinac 1957

ISUSOVA DUHOVNA MISIJA…

Kada ste prepoznali uzvišenu Isusovu duhovnu misiju onda ćete vi također shvatiti zašto Božanski Spasitelj mora biti neprestano spominjan, budući je jedan uzlaz u svjetlo jedino moguć kada je ljudsko biće bilo oslobođeno od njegova prvobitnog grijeha. Ljudi nemaju svjesnost o ovom prvobitnom grijehu, posljedično tome oni isto tako ne znaju značenje čina Spasenja… Oni ne mogu pronaći vezu između raspeća Isusa ljudskog bića, u Kojeg oni mogu možda vjerovati, i blaženstva ljudi… I mnogi Ga ljudi odbacuju budući im je bilo samo rečeno o ovom činu Spasenja ali im on nije bio istinski objašnjen. A ipak, takvo objašnjenje jedino može biti dano onima koji iskreno žele razjašnjenje, a biti će uvijek jedino nekolicina ljudi koji to žele. Jer čak najlucidnija objašnjenja su neshvatljiva ljudima koji ne motre u duhovno kraljevstvo, koji jedino priznaju fizički svijet i sve što se može vidjeti i dokazati im se. Ali misija Isusa ljudskog bića nije bila jedna potpuno zemaljska stvar, premda se dogodila ljudima na potpuni uvid (u smislu: da su to svi mogli vidjeti)…

Ona je imala vrloduboki duhovni razlog i sve dok ljudi nisu ovoga svjesni oni se ne mogu suočiti sa Božanskim Spasiteljam Isusom Kristom kao kriva braća koja Ga opterećuju sa njihovom krivnjom, koja Ga pitaju za iskupljenje. A ipak ovaj zahtjev mora prethoditi njihovom spasenju, posljedično tome oni moraju znati u svezi njihove krivnje grijeha, u svezi ogromnog prijestupa protiv Boga koji ih je uveo u grijeh i koji nije mogao biti iskupljen osim kroz veliku žrtvu nadoknade od strane ljudskog bića Isusa. Otud, sve dok ljudi ne osjećaju kako su grešni oni se neće zaputiti stazom ka Njemu, ka Križu, sa njihovom krivnjom. I sve do tada oni također neće priznati Božanskog Spasitelja Isusa Krista. Jedino znanje o njihovom najranijem početku, o njihovoj ranijoj prirodi, i njihovom otporu spram Boga, im može dati razumijevanje za ostvarenje Spasenja pomoću Isusa, Koji je živio na takav način kao ljudsko biće da je mogao primiti Boga Osobno unutar Sebe. Stoga je čin Spasenja bio ostvaren od strane Vječne Ljubavi, Koja je željela osloboditi Njezine žive tvorevine od ograničenja Njezina protivnika (Sotone).

Ovaj će opis učiniti Isusovu misiju više prihvatljivom nego samo priča u svezi grijeha koje su oni počinili tijekom njihova života na Zemlji i koji se često pričinjavaju premali da bi opravdali takvo jedno postignuće Spasenja kako bi se ti grijesi iskupili. Naravno svaki grijeh je prijestup protiv Ljubavi, stoga prijestup protiv Boga… ali prvobitni grijeh ranijeg otpadništva protiv Boga je bio toliko ogroman da ga sama bića nisu mogla iskupiti ni u vječnosti. Nije moguće za vas ljude ovo razumjeti… Ali ogroman grijeh poput takvog je također potrebovao ogromno okajanje, koje je bilo doista ostvareno od strane ‘ljudskog bića’ ali jedino jer je ovo ljudsko biće utjelovilo Boga unutar Sebe, stoga Mu je snaga Božja omogućila to napraviti, ali ova je snaga bila jedino ‘Ljubav’… Božja temeljna supstanca…

Kao prvobitno stvorena bića ljudi su jednom odbacili Božju snagu Ljubavi i stoga su bila potpuno bez snage… Međutim, čovjek Isus je svjesno prihvatio Božju snagu Ljubavi i iskoristio ju da bi ostvario jedan čin milosrđa za Njegovu palu braću… da bi dao odštete za njihovu krivnju. Niti ljudi znaju kako je njihovo postojanje na ovoj Zemlji rezultat ovog prvobitnog grijeha i da će se oni doista povratiti iznova u njihovo prvobitno stanje jednog dana, ali ne bez priznavanja Onoga, Čija je ogromna Ljubav njih iskupila. Budući je njihovo otpadništvo protiv Boga bilo promišljeno ‘okretanje od Njega’, koje iznova potrebuje promišljeno ‘okretanje spram Njega’ kako bi se uspostavio njihov izvorni odnos sa Bogom još jednom. Strahovito veliki je blagoslov da je ovo znanje dano ljudima, kojim se svatko treba iskoristiti jednostavno tako što će ga uzeti u obzir i prihvaćajući kao Istinu ono što mu je bilo otkriveno/dano. Onda se on jedino treba okrenuti spram ‘Isusa ljudskog bića’ i govoriti Mu u mislima… i On će mu odgovoriti kao ‘Bog’, On će mu pomoći prepoznati njegovu krivnju ispravno i oduzeti ju od njega, ako ju on prizna i zatraži Njegovu pomoć… 

I svako pojedinačno ljudsko biće može postati svjesno činjenice kako je on nekad morao napraviti nešto pogrešno, ako samo uzme u obzir kako je on nesavršeno, slabo i neupućeno biće i želi otkriti razlog toga. Jer ni jedno takvo unutarnje pitanje ne ostaje neodgovoreno, ono samo treba biti zapitano, ali većina ljudi se uzdržavaju to napraviti, ipak bešćutno preziru ikakav spomen Božanskog Spasitelja baš kao i Njegove velike duhovne misije kada su osvješćeni po tom pitanju. Ali opet i iznova će Bog proglasiti Božanskog Spasitelja Isusa Krista čovječanstvu, i sve Njegove sluge koje rade za Njega će neprestano propovijedati Njegovo ime i Njegovo Evanđelje sa sve većim entuzijazmom, tako da će svi biti oslobođeni od njihove krivnje koji slušaju i uđu u iskreni kontakt sa Isusom Kristom, u Kojem je Bog Osobno postao čovjekom kako bi iskupio što je zavezano/zatvoreno od strane Njegovog protivnika.

AMEN

Spread the Truth