Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6979 (Konačno razdvajanje… Dolazak Gospodnji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6979, 29 Studeni 1957

KONAČNO RAZDVAJANJE… DOLAZAK GOSPODNJI…

Uvijek je bilo ljudi koji su sebe izručili utjecaju Mojega protivnika (Sotone) baš kao i onih koji su ozbiljno nastojali doseći Mene i ispunili su njihovu svrhu zemaljskog života… I uvijek će biti ljudi na Zemlji koji streme bilo u jednom bilo u drugom smjeru sve dok Zemlja služi kao mjesto sazrijevanja za duhove. Ali tijekom vremena kratko prije kraja perioda spasenja broj onih koji se predaju Mojem protivniku će uvijek prevladavati, i daleko manji broj ljudi će stremiti spram Mene… baš kao što će, na početku novog perioda razvoja, biti obrnuto… u stvari, na početku takve jedne epohe Zemlja će jedino služiti kao prebivalište za ljude koji su potpuno ušli u Moju volju i ne mogu više pasti pod utjecaj Mojega protivnika… I zato nije iznenađujuće da će divljanje Mojega protivnika također postati rastuće više zamjetno tijekom posljednjih dana prije kraja, tako reći, duhovne supstance su utjelovljene na Zemlji čije je protivljenje Meni jedva bilo uslabljeno unatoč činjenici da su putovale beskrajno dugom stazom kroz tvorevine. Unatoč tome, one su postigle izvjestan stupanj zrelosti koji je dozvolio njihovo ljudsko utjelovljenje i prema tome mogućnost također postoji da one mogu proći njihovu probu volje na Zemlji, jer, unatoč većoj aktivnosti Mojega protivnika, Ja Osobno ću također osigurati izuzetnu pomoć i pobrinuti se za oslabljenu ljudsku rasu. Međutim, u većini slučajeva njihova protivna volja će se nanovo pojaviti i zadatak protivnika da ih ponovno zadobije će biti lagan. Ali činjenica da će posebno privrženi ljudi postojati tijekom posljednjih dana koji će vrlo revno stremiti zadobiti Moje Kraljevstvo će biti dokaz da je to moguće, unatoč povećanom utjecaju Mojega protivnika, jer ljudi koji su trenutno utjelovljeni na Zemlji su Mi se protivili već jedno vrlo dugo vrijeme, inače bi njima bilo dozvoljeno utjeloviti sebe prije ovog vremena… pored pojedinačnih duša koje su došle na Zemlju u svrhu misije kako bi pomogli ljudskoj rasi, koja trpi jaku duhovnu nevolju. I prema tome to se tiče konačnog razdvajanja, pljeva će biti razdvojena od pšenice, a prethodno ovome sve će biti učinjeno da se osigura dobra žetva; sve duše će primiti pomoć da sebe oslobode od onoga (Sotone) za kojeg su bile okovane već vječnostima.

Međutim, konačna je odluka na njima. Svi ljudi mogu otkriti sami za sebe da je svijet vođen istinski sotonskim duhom, da su ljudi sve više obuzeti njime i voljno udovoljavaju njegovim zahtjevima. Svijet je prepun vragova i što se više približava kraj, to će to više sebe očitovati. Jer gdjegod je čovjekova volja slaba on uklizi i osnaži ju, ali u negativnom smislu, tako da će djela biti učinjena u ovom svijetu koja mogu nastati jedino od Sotone. I budući će broj onih koji su porobljeni od strane njega prevladavati, borba protiv malog stada Mojih Vlastitih koji ciljaju ka Meni i Mojem kraljevstvu, koji žele ostati vjerni Meni i prema tome su podređeni ovim napadima, će također bjesniti ekstremno žestoko. I ovih nekoliko će znati kako se vrijeme približava kraju, da se Moj povratak može očekivati, budući će nevolja, od koje ih Ja želim spasiti kako Sam obećao, postati skoro nepodnošljiva. Ljudi jedino rijetko vjeruju u ova obećanja baš kao i proročanstva koja se tiču kraja. Oni više nisu sposobni vjerovati, budući oni žive u potpuno drugačijem vremenu i sve duhovne prirode njima izgleda nestvarno… Ali oni bi samo jednom trebati ozbiljno porazmisliti o događajima koje svatko može doživjeti ili promatrati kako se događaju oko njih, onda bi se oni također trebali prisjetiti proročanstava koja su naznačila ovo vrijeme baš kao i posljedice… Međutim, Moj protivnik će imati veliku moć na kraju… Ovo je, također, bilo predskazano, i svi ljudi mogu sa lakoćom prepoznati kako je čovječanstvo pod utjecajem Sotone, bez obzira da li ga prihvate ili ga nazivaju drugim imenom, ali njegova je aktivnost nepogrešiva. Ipak Moja aktivnost također treba biti promatrana i svjedoči o Meni Osobno, Sili Koja je snažnija od prije spomenutog… Jer Ja ću, također, otkriti Sebe onima koji sebe udalje od protivnog duha, koji su Mi privrženi i apeliraju Mi za snagu i pomoć. I Ja ću im vidljivo Sebe očitovati kada je došao dan da ću razdvojiti ovce od koza i odnijeti ih sa ove Zemlje u tijelu kako bi im omogućio doživjeti Moju moć i slavu u skladu sa Mojim obećanjem.

AMEN

Spread the Truth