Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6967 (Duhovna prisila… Protiv dogmi i ljudskih zapovijedi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6967, 13 Studeni 1957

DUHOVNA PRISILA… PROTIV DOGMI I LJUDSKIH ZAPOVIJEDI…

Vi ste u duhovnom ropstvu sve dok vaši bližnji prisiljavaju vašu volju, sve dok vam još nije omogućeno pravo da donosite svoje vlastite slobodne odluke. Posljedično tome, Moja nakana za vas nikad ne može biti da budete pod prijetnjom vječne kazne ili da budete obavezni prihvatiti ili odbiti što vam je propisano (ova Gospodnja objava se odnosi na ‘pakete vjerovanja’ koje dobije svaki novi član Rimokatoličke crkve i u čiji sadržaj on OBAVEZNO mora vjerovati = drugim riječima, U TOJ CRKVI ne postoji slobodna odluka da čovjek nešto iz tog ‘paketa’ prihvati jer se sa time slaže, a nešto pak ne jer se to kosi sa njegovim uvjerenjima ili njegovim VLASTITIM razumijevanjem istine!)… Vi bi trebali donijeti potpuno slobodnu odluku, pošto bi vaša slobodna volja trebala odlučiti, zato bi svaka pojedinačna osoba trebala donijeti svoju vlastitu odluku jer to odlučuje sudbinu duše nakon smrti. Ja Osobno vas neću prisiljavati, niti sam vam dao ijednu zapovijed koja bi mogla ograničiti vašu slobodnu volju… Jer čak i Moja zapovijed Ljubavi zahtjeva vašu slobodnu volju, pošto Ljubav ne može biti natjerana (ili ‘pošto se Ljubav ne može prisiljavati’), što bi trebalo biti očigledno svakoj osobi. Ali jedino Ljubav će razviti znanje o istini… I zato vi ljudi ne možete imati koristi kada je određeno (u) što trebate vjerovati, što trebate prihvatiti kao istinu… jer jedino osoba koja živi sa Ljubavlju će biti sposobna (pr)ocijeniti da li će doktrine koje su vam dane korespondirati sa istinom… I tu (pr)ocjenu je svaka osoba sama obavezna poduzeti, ona ne smije biti spriječena u tome zabranom ili zapovjeđu… Jer potonje je ‘duhovna prisila’. Posljedica takve prisile je da ljudi žive po raznovrsnim lažnim učenjima i neće se osobno potruditi pronaći svoj put iz straha od prijeteće ‘kazne’.

Svako ljudsko biće ima pravo na svoju slobodu mišljenja, i jedino njegova vlastita (pr)ocjena  može rezultirati u sreći. Svaki dogmatski skup smjernica, bez obzira da li je istinit ili ne, je duhovna prisila. Ja vama ljudima neprestano nudim Čistu Istinu ali vas ne prisiljavam prihvatiti je… baš zbog toga što bi vi trebali donijeti vašu vlastitu slobodnu odluku za vrijeme vašeg zemaljskog života. A prisilne mjere su uvijek priznavanje slabosti, nesposobnosti da se ljude natjera ostvariti cilj putem drugih sredstava. Svatko tko Mi iskreno želi služiti bi trebao, sa puno Ljubavi, pokušati privući ljudsku pažnju na dobrobit ispravnog razmišljanja i djelovanja. Opet i iznova bi im on trebao propovijedati Moje Evanđelje Ljubavi, on bi na njih trebao urgirati da se vladaju u skladu sa Ljubavlju ali bi se trebao suzdržati od svih prisiljavajućih mjera. On može tražiti od svojih bližnjih da opetovano slušaju objavu Božanske Riječi… on ih treba podsjetiti da to (u)čine dobronamjerno, ali on ih ne bi na to trebao prisiljavati pod prijetnjom Božanske kazne ili koristiti zapovijedi da bi ih prisiljavao… jer to nije u skladu sa Mojom voljom. Iz tog razloga se Ja ne mogu složiti sa crkvenim zakonima koje su donijeli ljudi koji svi samo tjeraju na izvršavanje obaveze ali često potkapaju voljno posvećivanje Meni… I Ja još manje mogu odobriti zabranu ispitivanja literature drugih škola mišljenja… Pošto bi svakoj osobi također trebalo dozvoliti da uzme u obzir svoju istinu, i ona će to također biti u stanju ako je iskrena u svojoj žudnji za istinom i pita Mene za podršku…

Sloboda mišljenja i slobodna volja su odlučujući za čovjekov uspješan zemaljski život, jer Ja jedino cijenim rezultate slobodne volje, dok sve što je bilo nametnuto kao obaveza ili ispunjenje zapovijedi ne vrijedi ništa pred Mojim očima. Svatko tko se trudi živjeti život ljubavi će također jasno prepoznati da je jedino Ljubav odlučujući činbenik da bi ljudsko biće živjelo u istini… Onda će on također shvatiti da su sve zapovijedi postale bezvrijedne i ništavne pošto će Ljubavlju ispunjena osoba sama od sebe djelovati u skladu sa Mojom voljom. On će također znati da se svaka osoba mora sama sa sobom boriti tako da bi bila sposobna donijeti odluku baziranu na slobodnoj volji. Jer jedino Ljubav je veza sa Mnom, Koji sam Ljubav Osobno, i čim on hoda zemaljskom stazom sa Mnom, zahvaljujući svom životu Ljubavi, njegova volja je također usmjerena tako da više neće trebati nikakve ljudske zapovijedi… Što se Mene tiče vi ste uvijek slobodni… ali Moj neprijatelj će vas snažno pokušati steći za sebe. I pošto vas je on sâm nesposoban prisiliti on će to pokušati ostvariti kroz ljude koji mu pripadaju… Prema tome odbacite svu prisilu jer ona je uvijek obilježje onog koji vas namjerava iskvariti.

AMEN

Spread the Truth