Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6963 (Sposobnost razmišljanja ne znači proizvoditi misli…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6963, 7 Studeni 1957

SPOSOBNOST RAZMIŠLJANJA NE ZNAČI PROIZVODITI MISLI…

Za vas je nemoguće proizvesti/stvoriti vaše vlastite misli ali vi ste u stanju pokupiti i iskoristiti misli koje vam dotječu. Jer misao je duhovno zračenje snage, što ćete razumjeti ako uzmete u obzir kako ste vi zasigurno sposobni razmišljati o onome što vam je u jednom ili drugom obliku predstavljeno ali da vi nećete razmišljati o nečemu što vam je u sasvim nepoznato sve dok niste bili dodirnuti misaonom zrakom koja se, međutim, ne može začeti (ili ‘koja svoje ishodište ne može imati’) u vama samima. U drugu ruku, međutim, svakome je moguće duboko razmišljati (kontemplirati) i riješavati probleme ako on prihvati upliv misli iz duhovnog kraljevstva, ali to nikad neće biti dokaz da on sam stvara/proizvodi te misli… Kada Sam vas doveo u život, kada Sam vas eksternalizirao iz (ili ‘postavio izvan’) Sebe kao neovisne žive tvorevine Ja Sam unatoč tome uspostavio vezu između Mene i vas, koja se sastojala od činjenice da Sam vam govorio a vi ste bili u stanju odgovoriti… I vi ste bili u stanju osjetiti isto kao i čuti te Riječi… Osjećaj je bio ‘misao’ koju ste vi zvučno percipirali kao ‘Riječ’. I zatim, zbog vaše ‘sposobnosti razmišljanja’, vi ste bili u stanju formirati mišljenje u vezi te misli ili Riječi i odgovoriti na nju u skladu sa vašom voljom… ili samostalno nastaviti razmišljati o misli koju ste primili, vi ste sposobni oblikovati ju ili izraditi kako želite, time ju više ili manje razviti dalje u oba smjera, prosuđujući misao što vam je poslana bilo ispravno bilo pogrešno… To je sposobnost razmišljanja koju Sam vam podario kao stvorenim bićima kako bi komunicirao sa vama, opet, u skladu sa vašom voljom. Prije svega nešto mora postojati, jedino onda ćete biti u stanju pozabaviti se time. A Ja Osobno Sam prvobitni uzrok svega što postoji… Sve ima početak u Meni, bez obzira da li je to život stvorenja ili blaženstvo najuzvišenijih duhova… I tako ‘Riječ’, koja se u ljudskom biću najprije pojavljuje kao misao ali treba biti dobrovoljno ščepana od strane čovjeka, također ima svoje ishodište u Meni. I onda će on biti u stanju baviti se njome (ili ‘raditi sa njom’) i koristiti je u skladu sa njegovom voljom.

Iz tog razloga, intelektualno razmišljanje ne može proizvesti/stvoriti misao ali ono može odabrati i primiti misaone struje koje ga okružuju. Intelekt može skrenuti/odvratiti ili pokupiti misaone valove koji dotječu, što se lako može razumjeti ako to usporedite sa transmisijom i primanjem aktivnosti koja je od strane vas ljudi razvijena u radio tehnologiji… Transmisije (pro)izlaze iz više Volje ili Bića i mogu biti primljene od strane svake osobe ali one sebe ne nameću silom ako im se čovjek protivi: A pošto je to određeno čovjekovom voljom, volja je pod utjecajem dobre baš kao i zle strane… Vi trebate znati kako ste uvijek okruženi sa svakojakim vrstama misaonih valova… onima koji dolaze od Mene, koji su vam prenijeti putem svjetlosnog svijeta koji djeluje sukladno Mojoj volji, ali također i onima koji su zasigurno izvorno potekli iz Mene, no koji su ipak, kroz promišljeno korištenje snage sa ciljem suprotstavljanja Meni i njihovom sposobnošću razmišljanja, bili oblikovani nepovoljno i sada su vam također poslani od strane te sile… zahtjevajući još jednom vašu volju, koja ih može prihvatiti ali isto tako i odbiti. I zato ste vi također sposobni, vrlinom vaše slobodne volje, koristiti misaone struje iz svjetlosnog svijeta na pogrešan način, to jest, vaša sposobnost razmišljanja može zauzeti negativan stav spram tih misli ako sebe izručite protivniku/neprijatelju (Sotoni) time što ćete se(be) izolirati od Mene. Svjetlosna bića vas neće nikada napustiti, oni će uvijek pokušati utjecati na vas, ali oni vas ne mogu spriječiti da zauzmete stranu Mojeg protivnika/neprijatelja. Međutim, da vi niste bili u stanju dati mislima koje su vam poslane iz svjetlosnog svijeta drugi pravac, vi takođe ne bi posjedovali ni slobodnu volju, vi bi više ili manje bili prisiljeni ispravno razmišljati i na svijetu ne bi postojalo nikakve pogreške…. Stoga, vi morate iskoristiti vašu sposobnost razmišljanja, morate oblikovati jednu vrstu mišljenja o onome što vas najprije dotiče (ili ‘što na vas najprije djeluje/vrši utjecaj’) kao misao… I to vam daje utisak da sami ‘stvarate’ misli… U tom slučaju, međutim, vaše bi ‘razmišljanje’ bilo vrlo ograničeno, ono bi se neprestano okretalo oko iste stvari, oko onog što možete vidjeti vašim očima i dodirnuti vašim rukama, budući ste vi također fizički ograničeni. Ali ono što je u vama neograničeno… vaša duša… je doista u kontaktu sa Mnom i neprestano prima dokaze o pripadnosti Meni… Ona također može neograničeno koristiti Moj upliv u skladu sa njezinom voljom… iz tog razloga je ljudsko biće vrlinom svoje sposobnosti razmišljanja također sposobno učiniti što želi sa mislima koje su mu poslane… tako on može razmišljati ispravno ili pogrešno… A garancija za ispravno razmišljanje mu je ponuđena od strane Mene Osobno, on jedino treba uspostaviti svjesni kontakt sa Mnom. Ako u tome podbaci on je podređen utjecaju Mojeg neprijatelja/protivnika (Sotone), i onda tama ima prevagu nad svjetlom… i sve što ljudsko biće čini u ovoj zavisnosti o njemu će biti pogrešno i protivno Mojem Božanskom redu.

AMEN

Spread the Truth