Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6951 (Isus je došao kao Spasitelj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6951, 21 Listopad 1957

ISUS JE DOŠAO KAO SPASITELJ…

Spustio Sam se na Zemlju poradi velike duhovne potrebe/nevolje, budući Sam se sažalio nad ljudima koji su bili zarobljeni od strane Mojeg neprijatelja (Sotone), koji mu se više nisu mogli oduprijeti i koji su vapili/plakali Bogu za Spasiteljem. Ali jedino nekolicina je i dalje čvrsto i nepokolebljivo vjerovala kako će Mesija doći kako je bilo zapisano, ali tih nekolicina Ga je očekivalo sa velikom čežnjom, očekivali su Ga kao njihovog Spasitelja od teških poteškoća i ojađenosti… I Ja Sam sišao poradi njih, budući je njihov vapaj za pomoći dosegao Moje uši i nisam želio razočarati njihovu vjeru. Pored toga, vrijeme je došlo za misiju čovjeka Isusa… želio Sam osloboditi cijelo čovječanstvo od neprijateljevih spona, i također Sam želio donijeti iskupljenje onima koji su već umrli ali nisu mogli ući u Moje kraljevstvo sve dok ogromna krivnja grijeha nije bila iskupljena, koja je bila uzrokom zemaljskog postojanja čovječanstva… Ja Osobno Sam došao na Zemlju u tom ljudskom biću Isusu da bi donio spasenje svim ljudima, da bi ih izbavio od okova kojima su bili zavezani od vječnosti i da bi im otvorio put u Moje Kraljevstvo, u kraljevstvo vječnog mira i blaženstva.   

Jedino je nekolicina ljudi bila spremna primiti Me kada Sam sišao na Zemlju, jedino nekolicina Me prepoznala, budući su živjeli život ljubavi… I otud je stado Mojih sljedbenika bilo maleno, premda Sam Ja neprestano nastojao motivirati ljude činiti djela ljubavi koja bi bila rezultirala u njihovom prepoznavaju Mene kao njihovog Boga i Oca od vječnosti. Jer ogromna je nevolja bila prouzročena činjenicom da je među ljudima bilo malo ljubavi, da su oni već potpuno bili kontrolirani od strane onog koji Mi se, budući je bio posve bez ljubavi, suprotstavio kao Moj neprijatelj, sa kojim Sam se želio boriti i, kroz Moju pobjedu, osloboditi duše koje je držao zarobljenima. Tako Sam Ja Osobno primjerom ukazao ljudima život nesebične ljubavi, jer ljubav je bila oružje koje Sam Ja Osobno želio iskoristiti protiv Mojeg protivnika i koje je također samim ljudima dalo snagu suprotstaviti mu se. Bez ljubavi oni su bili njegovi robovi, ali on se može oduprijeti ljubavi, ljubav je jedino oružje kojem on podliježe, ali u vrijeme Mojeg silaska na Zemlju nju se jedva moglo pronaći među ljudima… Ljubav je bila jedina veza sa Mnom, njihovim Bogom i Ocem od vječnosti. I ta veza je morala biti uspostavljena ako su ljudi željeli čuti Moju Riječ.

Moja Riječ im više nije mogla biti (iz)govorena, budući bez ljubavi oni više nisu vjerovali u Boga Koji im je želio govoriti. I stoga Sam došao na Zemlju da bi Osobno govorio ljudima, da bi im još jednom otkrio Moju volju, da bi im još jednom dao Moje zapovijedi ljubavi, te još jednom proglasiti Moje Evanđelje… Božansko učenje, koje ih je trebalo uvesti u blaženstvo. Ali ljudima Sam trebao donijeti još značajniju pomoć… Najprije Sam ih htio spasiti od sile koja ih je držala okovanima, koja je iscrpila njihovu volju i onemogućila im ispunjavanje Moje volje. Želio Sam ih osloboditi od njegove kontrole… i sa tim ciljem Sam odabrao formu ljudskog bića Isusa kako bi ostvario čin ljubavi i milosrđa koji bi čovječanstvo izbavio iz sve nevolje… Ali svi ljudi koji su željeli biti izbavljeni od njihovog mučitelja su također trebali stati/prijeći na Moju stranu. Oni koji su dobrovoljno ostali sa njime nisu od strane Mene mogli biti spašeni, ali oni koji su se okrenuli k Meni su također primili snagu od Mene osloboditi sebe iz njegovih pandži.

Unatoč tome, ovaj čin Spasenja je morao biti ostvaren ljudskim sredstvima, budući ljudska volja ne smije biti prisiljena. Oni trebaju biti potpuno slobodni priznati ili odbiti čin Spasenja od strane ljudskog bića Isusa… u Kojem Sam se Ja Osobno utjelovio. Iz tog razloga Sam hodao na Zemlji kao čovjek Isus i pripremio ljude za ogromnu žrtvu kompenzacije, koja je trebala ispraviti ogromnu krivnju grijeha, naračun koje su živjeli na Zemlji. Ali jedino nekolicina Me prepoznalo i vidjelo kao njihovog Spasitelja, Mesiju, Koji je uvijek i zauvijek bio proglašavan od strane vidjeoca i proroka. Nevolja je bila silna kad Sam sišao na Zemlju ali čin Spasenja je bio ostvaren, budući je Moja ljubav također bila silna, i tako je Ljubav obrisala krivnju grijeha žrtvujući Sebe na križu. I ova će ljubav opet i iznova pokušati pomoći ljudima koji još nisu pronašli spasenje, koji još nisu iskoristili blagoslove djela Spasenja i tako i dalje malakšu u zarobljeništvu Mojeg neprijatelja, koji nikad ne bi bili sposobni sebe osloboditi bez pomoći a koje Ja unatoč tome nikad neću napustiti/odbaciti. Umjesto toga Ja ću prijeći njihovim putem opet i iznova i skrenuti njihovu pažnju na čin Spasenja čovjeka Isusa, Čija je ljubav kao ‘ljudsko biće’ prepoznala duhovnu nevolju njegovih bližnjih ljudskih bića i Koji je, vrlinom Svoje ljubavi, napravio žrtvu umrijevši na križu u izuzetnoj agoniji. I opet i iznova ću doći ljudima u Mojoj Riječi i obavijestiti ih o najuzvišenijoj ljubavi i milosrđu Isusa, Koji je Mene Osobno primio, Koji je Sebe potpuno ujedinio sa Mnom posredstvom ljubavi, i Koji je za svih vas postao Spasitelj i Iskupitelj od grijeha i smrti.

AMEN 

Spread the Truth