Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6942 (Znanstvena istraživanja sa Bogom i bez Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6942,¸12 Listopad 1957

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA SA BOGOM I BEZ BOGA…

Najprije se pobrinite za uspostavljanje reda u vama, onda ćete vi doživjeti i čudesno razrješenje svih drugih problema, onda će vam se razotkriti Božanski red i zakonitost, vi nećete trebati istraživati, nego ćete sve jasno i bistro sagledavati… bila to djela Stvaranja ili također prirodni zakoni, koji vam daju povoda za istraživanja i eksperimente svake vrste. Red u vama je jamstvo za ispravno razmišljanje, ispravnu spoznaju, te rezultate vašeg razumskog razmišljanja sukladne Istini. Ako ovaj red u vama još nije sam uspostavljen, onda vi možete eksperimentirati koliko god želite… vi pogrešno računate… a pogrešan izračun će rezultirati slijedom pogrešaka. Dopustite da vam se kaže, da vi kao ljudi ne možete proučiti prirodne zakone dok god vi sami još stojite izvan Zakona vječnog reda… Jer, tako dugo vi djelujete u zajedništvu s Božjim protivnikom, koji nikada nije zainteresiran da vam da svjetlo, nego želi  uvijek više zbuniti vaše razmišljanje. Njegov cilj je odvratiti ljude od njihovog istinskog zemaljskog zadatka. Njegov cilj je drugačije im razotkriti i probleme Stvaranja, kako bi uništio vjeru u Boga i Stvoritelja. I svi koji se tako usude željeti riješiti tajne Stvaranja, a sami nisu čvrsto i prisno povezani s Bogom, mogu samo izvući pogrešne zaključke, budući su oni, kroz njihovu vlastitu nevjeru, pod utjecajem protivnika. Ali, s druge strane, njegova moć ne nadilazi Božju moć…

No, sve dokazuje blizinu Kraja ove Zemlje, jer ljudi ne nastoje samo Zemlju, nego i svemir učiniti sebi podložnim, i iz Svemira će, dakle, doći i odgovor. Vi ljudi ćete još mnogo doživjeti, budući su u ovom Posljednjem vremenu sve snage pakla na djelu, i što vi držite nemogućim, bit će moguće kroz njihov utjecaj. Ali, vama neće služiti na blagoslov, jer ne daje ljudima Božji Duh, nego duh protivnika, to da vrše eksperimente, koji trebaju dokazati njegovu moć i snagu. Ni na koji način se ne potiče (promiče) duhovni razvoj, ni na koji način se ne uspostavlja Božji red, koji je bio narušen kroz čovječanstvo koje živi bez ikakve Ljubavi… Ni na koji način čovječanstvo ne nastoji postići mir, jedino mržnja i žudnja za vladanjem određuju postupke ljudi, i svaki nastoji nadmašiti drugoga, ali nikada u djelovanju u Ljubavi, nego uvijek samo u isticanju moći i znanja… A svaka misao, svaka težnja, odnose se jedino na zemaljske ciljeve. I tako ljudi žive van Božanskog reda, i otuda oni ne mogu ostvariti ili postići nešto što uključuje Božanski red. No, oni precjenjuju vlastitu snagu. Iako Bog dopušta da se Njegov protivnik izrazi na način koji naizgled dokida Njegov stvaralački princip… njemu i njegovom djelovanju su postavljene granice, a tako i ljudima koji stoje pod njegovim utjecajem. A ljudske tvorevine nemaju opstojanje, budući njihova prvobitna supstanca nije iz Boga proizašla Ljubav-na snaga, nego od Božjeg protivnika kroz volju čovjeka pribavljena i pogrešno upravljana snaga… ili također zloupotrijebljena snaga prirode, koja bi… ispravno upotrijebljena, ljudima mogla biti na blagoslov. No, nikada se ne može govoriti o ispravnoj primjeni, tamo gdje prethodno nije ispoštovan Božanski red … gdje duhovni razvoj trpi štetu, gdje Bog i Njegovo upravljanje i djelovanje nisu prepoznati, gdje Božji protivnik vidljivo gura svoje biće, a ljudi su mu voljni sluge. Jer, Božansko-duhovno stremljenje se ne može sakriti, ono je očigledno, kao što se i djelovanje protivnika može prepoznati…

AMEN

Spread the Truth