Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6938 (Ne dopustite da žrtva na Križu bude uzaludna…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6938, 7 Listopad 1957

NE DOPUSTITE DA ŽRTVA NA KRIŽU BUDE UZALUDNA…

Moja patnja i umiranje na Križu su također mogli biti neuspješni za vas ljude, žrtva na Križu je mogla biti uzaludna za vas koji ne dopuštate sebi biti impresionirani njome, koji ne priznajete Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, koji samo uzimate u obzir ‘ljudsko biće Isusa’ ali ne priznajete Njegovu Božansku duhovnu misiju, i otud vi izuzimate sebe od onih za koje je čin Spasenja bio ostvaren. Vi se svjesno morate okrenuti ka Njemu ako želite sudjelovati u blagoslovima čina Spasenja. ‘Spasenje’ zavisi o vama, premda Sam Ja umro za sve ljude na Križu.

Ali vi ljudi ne znate da ste ograničeni, da vi nikada ne možete uživati slobodu u svjetlu i snazi bez izbavljenja kroz Isusa Krista nego ostajete u zarobljeništvu čak ako će jedno beskonačno vrijeme proći… Vi ne znate da stanje ropstva, nedostatak snage i svjetla, ne mogu nikada biti promijenjeni na drugi način nego pomoću/zbog Križa Kalvarije… I čak ako odbacite Božanskog Spasitelja Isusa Krista, ako zanemarite Njegovo postignuće, to zavisi potpuno o Njemu koliko dugo ćete vi biti u nesretnom stanju…

Vi ne smatrate vaše ljudsko postojanje kao vrlo nesretno i prema tome ne tražite Onoga, Koji vam može osigurati blaženo stanje. Ali vaše zemaljsko postojanje kao ljudsko biće ne traje dugo, i jedino onda ćete vi postati svjesni mučenja vašeg sputanog stanja, onda je energija života, koja je bila vaša kao ljudskog bića, vama oduzeta… pod uvjetom da niste zavezani u tvrdu materiju i unutra morate doživjeti agonije zatvora. Međutim, sve dok imate vašu samo-svjesnost vi i dalje imate priliku zazvati Isusa Krista, vašeg Spasitelja… bilo to na Zemlji ili čak u kraljevstvu onostranog, ako niste apsorbirani u krajnju tamu. I iz ovog razloga Moja Ljubav neprestano nastoji usmjeriti vaše misli ka Njemu, u Kojem Sam Ja Sebe utjelovio kako bi vas iskupio. Opet i iznova ću Ja pokušati predočiti vam Isusovo postignuće. Opet i iznova ću se pobrinuti da će Njegov čin Spasenja biti spomenut i da će vama, koji ste i dalje potpuno udaljeni od Križa, koji pridajete malo ili nikakvog značenja ičemu što se odnosi ka Isusu Kristu, biti dana informacija.

Svakome od vas će se pristupiti te prije ili poslije uputiti na Njega, svaki od vas može razmišljati o informaciji o Isusu Kristu i Njegovu činu Spasenja, i svatko sada može Njemu odgovoriti u skladu sa Njegovom voljom. Ali njegov stav je odlučujući za jedno beskrajno dugo vrijeme ili čak za vječnost… Budući on može doista morati ostati u mučenju i ograničenju jedno beskonačno dugo vrijeme, ali on također može biti vječno slobodan, i u svjetlu, snazi i blaženstvu zahvaljujući njegovom Božanskom Spasitelju zbog čina milosrdne Ljubavi koja mu je kupila slobodu i rezultirala iznova u njegovu blaženom prethodnom stanju. Ni jedno ljudsko biće nije izuzeto od ove odluke, i svako ljudsko biće priprema njegovo vlastito buduće stanje… ali Moja mu Ljubav neprestano pomaže da učini ispravan izbor, Moja ga Ljubav neprestano savjetuje, tako da ni jedno ljudsko biće neće biti sposobno reći kako je bio ostavljen neobaviješten o sredstvima za njegovo iskupljenje. 

Ali čak Moja Ljubav ne odlučuje vašu volju… Jer vi  ste odabrali ovo bijedno stanje vašom vlastitom slobodnom voljom, i vašom slobodnom voljom vi također trebate napraviti napor kako bi bili opet spašeni od njega. I iz ovog razloga spasenje kroz Isusa Krista zahtjeva vašu slobodnu volju, inače bi cijeli svijet već bio iskupljen, inače nitko više ne bi bio u ropstvu i slabosti, budući je čin Spasenja bio ostvaren za cijelo čovječanstvo.

Ali jedino vaša volja iskorištava blagoslove čina Spasenja, kada vi slobodno ispovijedate vašu vjeru u Njega, Koji je umro u vaše ime na Križu… kada priznajete Mene Osobno u Isusu Kristu i stoga hoćete da Sam umro za vas. Onda ćete uistinu biti oslobođeni od stanja ograničenja, vi ćete otići sa ove Zemlje iskupljeni i ući u kraljevstvo gdje možete biti neizmjerno aktivni i sretni u svjetlu i snazi.

AMEN

Spread the Truth