Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6936 (Izjave od strane vidjeoca i proroka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6936, 5 Listopada 1957

IZJAVE OD STRANE VIDJEOCA I PROROKA…

Slušajte što vam Duh Božji proglašava: vidjeoci i proroci su odabrani od strane Mene Osobno budući oni trebaju ispuniti velik i važan zadatak… obavijestiti ljude o predstojećem Sudu svijeta i opomenuti ih da sebe pripreme za njega. Ovi vidjeoci i proroci ne koriste njihove vlastite riječi nego samo predaju dalje što im Moj Duh govori. Time, na izvjestan način, vi primate direktno proglašenje od Mene Osobno, Ja se samo moram okoristiti posrednikom kako ne bi prisilio vaše misli i akcije. Vi prema tome možete to vjerovati ali niste prisiljeni to učiniti. Vi ćete vjerovati ako priznate dar vizije i proroštva u ovim posrednicima; vi ćete to odbiti ako dvojbite njihovu misiju. Ali Ja vam želim olakšati da im vjerujete, Ja ću vidljivo naglasiti njihovu misiju dopuštajući da se dogode nagovješteni događaji koji prethode Sudu… Ja ću se pobrinuti da će ova nagovještenja biti raširena, da mnogi ljudi mogu biti obaviješteni o njima i da će oni onda doživjeti dokaz toga, budući će se sve dogoditi kako Sam predskazao kroz vidjeoce i proroke. Premda Sam upozorio ljude… kada Sam živio na Zemlji… da se čuvaju lažnih Krista i lažnih proroka (Matej 24:24) i ukazao Sam da će poslanici Mojega protivnika (Sotone) također vršiti pustošenje, Ja sada još jednom upozoravam ljude da se ne uhvate u njegovu mrežu laži i da uzvjeruju njegovim spletkama, jer on je aktivan i kroz izvanredna postignuća, kroz fizička čudesna djela, pokušava probuditi u ljudima vjerovanje da ‘sile nebeske’ sebe izražavaju…

Ali baš njegova izvanredna aktivnost tijekom posljednjih dana također daje povod Mojoj protumjeri koja se sastoji od korištenja metoda koje opet oživljavaju slabu vjeru ili čine da se izgubljena vjera nanovo probudi. I ovo se ne može dogoditi ni na jedan drugi način nego kroz Čistu Istinu, koja proizlazi direktno iz vrela Istine ali mora doseći vas ljude kroz posrednike budući ste vi nju nesposobni sami primiti direktno.

I time Ja predočavam ljudima što leži pred njima. A ljudi koje Sam odabrao da posreduju između Mene Osobno i vas ljudi mogu biti priznati od strane vas kao istiniti proroci čijim riječima vi trebate vjerovati. Ja Sam također pripremljen demonstrirati da oni govore na Moje poduke i obavještavaju vas o tome što će doći jako brzo čineći da se prva nagovještenja obistine. Jer najvažniji zadatak ovih vidjeoca i proroka je nagovještavanje Kraja, koji je od krajnje važnosti za vas ljude i kojeg vi stoga trebate očekivati spremni. I zbog toga vam je još podaren period vremena koji može biti dovoljan za spašavanje vaših duša od ruine.

I zato Ja neću još puno oklijevati, Ja ću potvrditi misiju Mojih vidjeoca i proroka, Ja ću (do)pustiti da njihova proglašenja budu popraćena od strane akcije… Prethodno tome… prije Kraja… Ja ću prodrmati Zemlju i ukazati Sebe svim ljudima kroz prirodni događaj koji je opet i iznova bio nagovješten sukladno Mojoj volji. Jer Ja Osobno Sam im dao poduku, oni su jedino govorili kao Moji instrumenti, kao Moji predstavnici na Zemlji koji trebaju opomenuti i upozoriti ljude u Moje ime. Vi ne smijete sebe smatrati sigurnima od događaja koji svjedoče o višoj Sili, vi ih se trebate užasavati i vjerovati da je Moja Riječ Istina, da Ja Osobno govorim i govorio sam kroz njih i da se prema tome definitivno približavate jednom ekstremno teškom vremenu, ako vas Moja milost neće opozvati prije toga. Vi se suočavate sa krajem jednog razdoblja, i u ovoj izvjesnosti vi trebate živjeti vaš život sukladno… uvijek na vidiku iznenadnog Kraja kojeg se, međutim, ne treba bojati nitko tko svjesno sebe unapređuje/oplemenjuje, tko obraća više pažnje na njegovu dušu nego na njegovo zemaljsko tijelo, jer on neće izgubiti ništa nego jedino dobiti.

AMEN

Spread the Truth