Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6929 (Knjiga nad knjigama… Istraživanje razumom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6929, 27 Rujan 1957

KNJIGA NAD KNJIGAMA… ISTRAŽIVANJE RAZUMOM…

Ono što vaš razum nikada neće proniknuti, može vam od Duha u vama biti objašnjeno, ako vi sami to dozvolite u slobodnoj volji. Vi se više ili manje držite sposobnima istraživati, ili također, vi se pouzdajete u druge ljude koji istražuju, da vam oni mogu prenijeti zaključke u skladu s Istinom… No, vi zaboravljate da postoji područje gdje sam ljudski razum nije u stanju prodrijeti, čak i ako je on vrlo visoko razvijen i sposoban lako riješiti zemaljske probleme… Ovo je područje njemu zatvoreno, dok god on iskreno Mene ne zamoli da mu Ja Osobno otvorim vrata, tako da on može dobiti uvid. Istražiti u ovo područje bez Mene je njemu nemoguće, i jedini Ja odlučujem kome Ja dostavljam znanje o tome, koga Ja uvodim u Istinu, kome Ja otkrivam tajne, kome Ja razrješavam pitanja koja se dakle (do)tiču duhovnog područja. Jer, jedini Ja znam tko takvo znanje također ispravno primjenjuje, i kome ono služi na blagoslov. Zaista bi svi ljudi mogli sebe blagosloviti, zadobiti svjetlo nad onim što im je još skriveno. Ali, svjetlo također pretpostavlja jednu bistrupročišćenu posudu, koja sprječava zamagljenje (nejasnost, nesređenost, zbrku)… Znanje pretpostavlja jedan stupanj zrelosti, inače bi ono bilo sasvim bezvrijedno za čovjeka, i ne bi mu moglo donijeti nikakvu spoznaju. A, ako ovaj stupanj još nije postignut, onda se ni najoštriji razum neće snalaziti u ovom području… U njemu će ostati mrak, dok god mu njegov duh ne bude mogao dati jasnoću. Pa tako ne koristi ni ako je znanje… odnosno poznavanje Čiste Istine… traženo kod ljudi koji sebe drže sposobnima dati razjašnjenje, ali uvijek mogu govoriti jedino o čisto razumskim zaključcima. Niti čemu služi ako čovjek nastoji pribaviti znanje iz knjiga, a to može biti i Knjiga nad knjigama, Pismo, koje doduše sadrži ono znanje koje odgovara Istini, ali koje još nezrelom čitatelju ostaje Knjiga sa sedam pečata (Otkrovenje 5:1), čak i ako mu je poznato svako slovo unutra. Zaista će svaki čovjek iz toga moći izvući korist za sebe, samo ako on pokloni vjeru riječima koje on može dobro razumjeti, ako on uzme za ozbiljno smjernice o ispravnom načinu života, i njima sukladno živi. Jer, onda će se također isprva još vrlo nezrelo stanje njegove duše podići, i u njemu će uskoro zasjati jedan mali tračak svjetla, no to pripada upravo načinu života u skladu s Mojom voljom, koja je dobro prepoznatljiva iz Pisma… Tko međutim vjeruje da će mu Pismo donijeti višu spoznaju, tko vjeruje da ova spoznaja može biti stečena kroz proučavanje, kroz točno poznavanje slova, uvelike se vara. Jer, ovaj je pokušaj već često bio napravljen, i uvijek je donosio samo veću zbrku, budući je svaki istraživač dolazio do drugih zaključaka…  osim onih koji se predaju Meni u dječjoj poniznosti i Ljubavi (Luka 10:21), čiji duh je onda rasvijetljen, i kojima onda također mogu dati uvid, koje Sam Ja Osobno mogao uvesti u Istinu, kako Sam Ja to obećao (Ivan 16:13)… A, niti znanost, niti mrtva vjera neće istražiti ovo područje, čije rasvjetljavanje Sam Ja zadržao za Sebe Osobno: na svjetlo će uvijek doći samo onaj tko sebe pripravlja u posudu, u koju Ja mogu izliti Moj Duh, čije je ozbiljno nastojanje na Zemlji sebe najprije oblikovati u Ljubav, tko se trudi ispuniti Moju volju, koja je utemeljena na Zakonu vječnog reda… koja od vas ljudi uvijek zahtijeva jedino način života u Ljubavi, tako da vi prilagodite (izjednačite) vaše biće Mojem izvornom Biću, a onda je prelijevanje Mojega Duha na vas neizbježna posljedica toga… Hodajte u Ljubavi, i vi ćete onda Mojim Duhom biti uvedeni u područje, koje bez Ljubavi međutim, ostaje zatvoreno svakom čovjeku… Jer, tek kroz Ljubav vi postajete Moja djeca, a Mojoj djeci Ja uistinu ništa neću prešutjeti (uskratiti), Moju djecu ću Ja Osobno uvesti u Istinu, kako Sam Ja to obećao.

AMEN

Spread the Truth