Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4428 (Raskrižje… Ispit vjernih… Unutarnji konflikti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4428, 6 Rujna 1948

RASKRIŽJE …. ISPITI VJERNIH …. UNUTARNJI KONFLIKTI ….

I vi, Moji vjerni, biti ćete izvođeni na raskrižja pa se onda morate odlučivati kojim putem želite ići. Jer ni vi niste pošteđeni ispita volje, i vi možete sazrjeti jedino putem neprestane borbe, osim ako djelujete u pojačanoj Ljubav-noj snazi, tada vam ni odluka neće teško pasti, jer prepoznajete sasvim jasno koji put je ispravan, a vaša volja ima snagu da njime ide pa čak i ako vam se on čini kamenit i trnovit. Pojačana Ljubav-na snaga je kompenzacija, tako da će Ljubav-na aktivnost uvijek vidno djelovati na vama, vi ćete uspijevati sve ako živite u Ljubavi.

A Ljubav-ni život vodi svaki čovjek koji sam sebe ne stavlja u središte, nego ima otvoreno oko za svoju okolinu i unosi se pomažući gdje je potreban; život Ljubavi vodi svaki čovjek koji se osjeća potican činiti dobro, koji svoj sadržaj života traži i nalazi u izvođenju nesebičnih Ljubav-nih djela, koji misli, govori i postupa dobro …. tj. koji se u razmišljanju, govoru i postupcima prilagođava vječnom redu, namjera kojega je održavanje i izgradnja u Božanskom smislu.  

Osjećaj za ono što je dobro, svaki čovjek nosi u sebi, jer on će uvijek na sebi samome osjećati djelovanje dobroga kao i lošeg razmišljanja i postupanja, koje mu je nanijeto od strane drugih ljudi, on će moći vrlo dobro razlikovati što ga usrećuje ili mu šteti. Pa on onda s obzirom na to treba mjeriti, i njegovo iskustvo će ga uvijek učiti što je dobro a što loše. A tko ima volju postupati dobro, taj uistinu neće upasti u krivo razmišljanje.

To što Ja činim da vi, Moji vjerni, isto tako upadate u unutarnje konflikte, potrebno je zato što i vi trebate biti pročišćeni od samoljublja, koje povremeno zamućuje jasno razmišljanje i priječi vas u Ljubav-nom djelovanju. No vi trebate rasti i Meni služiti kao instrument u vremenu koje dolazi. Tako da morate odložiti sve što vam je ograničavajuće za Moje neprestano stanovanje u vašem srcu. Svaka patnja, svaka unutarnja borba jedna je priprema, kako bih vas Ja mogao zaposjesti, da bih djelovao kroz vas.

Vi ćete često stajati na raskrižju, ali Ja uvijek nevidljivo stojim uz vas i Ljubav-no vas potičem na pravi put …. Pomažem vam da nadvladate samoljublje i da nestanete (‘aufgehen in’: jedan od prijevoda u njemačkom leksikonu je: posvetiti se nekome ili nečemu i u tome naći svoje potpuno ispunjenje) u neprestanoj (neumornoj) Ljubavi prema bližnjima …. da bi se tako oblikovali u Ljubav, da Ja mogu skroz useliti u vaša srca i tamo boraviti …. 

AMEN

Spread the Truth