Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4427 (Istinski i lažni predstavnici… “Tko sluša Moje sluge, sluša Mene…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4427, 5 Rujan 1948

ISTINSKI I LAŽNI PREDSTAVNICI… „TKO SLUŠA MOJE SLUGE, SLUŠA MENE“

(Luka 10:16)


Tko se suprotstavlja Mojima, bori se protiv Mene, jer iz redova Mojih istupaju i Moje sluge koje vam trebaju prenijeti Moju Riječ kao Dar vašeg Gospoda. Ako ne slušate Moje sluge, onda odbacujete Mene Samoga Koji vam dolazim u Riječi kroz Moje sluge. Ne možete od Mene odvojiti Moje predstavnike na Zemlji, jedino kada imate očiti dokaz da vam je doneseno nešto od neprijatelja vaših duša, onda to možete odbaciti. To se mora jasno vidjeti iz samih darova koji su vam ponuđeni… ako im nedostaje Ljubavi, ako odvode u svijet, tako da vas nastoje skrenuti s puta do Mene kao Vječnog Božanstva, onda je vaše odbijanje opravdano. Ali, Moj od Mene odabrani sluga neće nikada ponuditi nešto što bi moglo dovesti u sumnju Moju Misiju, jer već i najmanje provjeravanje ukazuje na Božanski dar… on zrači jedino Ljubav, naučava Ljubav i ponuđen vam je od strane Moje Ljubavi. Ali onaj tko se pretvara da Me poznaje, da vjeruje u Mene, da pripada Mojoj Crkvi, ali Moju izravnu Riječ ne priznaje, on je daleko otklonjen od Mene, jer kako će on razgovarati sa Ocem, kad Mu ne poznaje glas? A Ja govorim uistinu jasno, tako da Me svaki voljni čovjek mora prepoznati, a ne prepoznaje Me jedino onaj koji nije voljan vjerovati da Ja Osobno govorim ljudima. On može zaraditi ovu vjeru putem ozbiljnog razmišljanja, dakle, najprije mora biti prisutna volja da otvori, tako da mu Ja Osobno, uđem bez ometanja posjeda, s bogatim Darom Milosti. Odbijanje nakon pažljive provjere Ja neću osuditi, čak i ako čovjek padne u pogrešnu procjenu, tako da je ovo rezultat njegovog ozbiljnog provjeravanja, ali uvijek iznova moram ponoviti da onda čovjek odbija također Mene Osobno, da je njegov stav  prema Meni takav da on ne može prepoznati Istinu. Među Mojima Sam izabrao Moje sluge i vi ih trebate čuti, a također ćete od njih biti obaviješteni koje su osobine Istine i kada se vi ljudi možete osjetiti u posjedu Istine. Zato što govore u Moje Ime, oni govore umjesto Mene, i ako slušate njih, slušate Mene. Ali ne treba slušati one koji vjerojatno propovijedaju Moju Riječ, ali Su je primili iskrivljeno i  iskrivljeno je predaju dalje. Jer, da su oni Moji pravi predstavnici, oni bi zajedno s vama, Mojim slugama, djelovali, oni bi izravno iz Moje Ruke kroz vas primili ispravno znanje, i također ga kao takvog prepoznali. Dakle, ako vas isključuju (sprječavaju), ne mogu biti Moji pravi predstavnici… i tako, ako vas napadaju, oni su sluge Sotone, koji koristi svaku masku da bi istisnuo Istinu. Istina će govoriti za Sebe, Istina mora biti prepoznata, ako je volja ljudi okrenuta Meni, stoga Vječnoj Istini. Stoga se treba smatrati Mojim protivnikom svatko tko djeluje protiv vas, i ne želi vas prihvatiti za ono što jeste… Moji učenici koje Sam Ja Osobno izabrao da iznesu Evanđelje u svijet.

AMEN

Spread the Truth