Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4420 (Kršćanstvo… Nazovi-Kršćani… Djelo… Postajanje Boga čovjekom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4420, 27 Kolovoza 1948

KRŠĆANSTVO… NAZOVIKRŠĆANI… DJELO… POSTAJANJE BOGA ČOVJEKOM ….

“Tko nije za Mene, protiv Mene je ….” (Luka 11:23) I tko Me priznaje jedino ustima a u srcu ne osjeća pripadnost Meni, taj isto tako ni nije iz Mog stada, po koje ću Ja na Sudnji Dan doći da ga odvedem doma u Moje Kraljevstvo. Nije dovoljno samo ime Krista da bi čovjek bio Kršćanin znači Moj vjernik, nego tek razmišljanje i djelovanje, unutarnja čežnja da Mi se pripada čovjeka čini Mojim sljedbenikom, i tad je skroz svejedno kojoj rasi, kojem narodu i kojoj vjeroispovijesti on pripada. I to je toliko bitno, i tek to daje prihvatljivo objašnjenje za činjenicu da se Kršćanstvo naučava na cijeloj Zemlji, da dakle postoji velika grupa sljedbenika koji međutim još ni blizu nisu Kršćani, pa time i svijet nije poboljšan putem Moga učenja ako ono nije slijeđeno tako da izgrađuje prave Kršćane.

Kršćanstvo djela jedino se može nazvati Kršćanstvom, a ono će rađati ljude koji daju dokaz za to da je Kršćansko učenje Božansko, jer oni će posjedovati Svjetlo i Snagu u velikoj mjeri, oni će biti puni mudrosti i moći činiti stvari koje svjedoče o Mojoj pomoći; oni će biti svjedoci toga da su sa Mnom udruženi i da je time Moje učenje Ljubavi jedino pravo učenje koje obuhvaća Istinu. No ako se ljudi zadovoljavaju riječima, ako doduše znaju za Kršćansko učenje, ali ako ga ne žive, ne pripada im ime “Kršćani” pa čak iako su pripadnici organizacija koje se zalažu za Mene i Moje ime. Meni nije dovoljno prazno brbljanje usnama, Ja ispitujem srca i odbijam (onoga) tko je pronađen prelaganim. I dajem pravo onima koji to Kršćanstvo ne priznaju kao Božansko djelo, jer ne nalazi Moju suglasnost i potporu koristiti se Mojim imenom a zanemarivati Moju volju.

A Moja volja je da učenje, koje Sam kroz čovjeka Isusa sproveo na Zemlju, u svoj čistoći bude prihvaćeno i potom i slijeđeno, kako bi rezultati slijeđenja Moga učenja mogli postati vidljivi i time vjera i Ljubav prema Meni bili pojačani. A s druge strane svaki čovjek ima slobodu ispitivati i to je uistinu preporučljivije nego odbacivanje bez ispitivanja. Tko Me stoga želi odbaciti jer sudi po onima koji nisu Moji pravi pristalice i sljedbenici, nego samo nazovi-Kršćani, taj je sam za odbaciti, jer svi vi trebate ispitivati i zadržavati najbolje. Ozbiljno ispitivanje dovesti će do prihvaćanja Mog učenja, tada ćete ga i živjeti i na sebi samima osjetiti njegovo djelovanje. No ako Moje učenje odbijate, tada odbijate i Mene samoga, i to vam neće donijeti nikakvog blagoslova, jer bez Mene ne možete postati blaženi.

Ja Sâm govorio sam kroz čovjeka Isusa svim ljudima na Zemlji, Ja Sâm bio sam Taj Koji je za vas umro na Križu …. Ja sam Sâm izabrao formu kroz koju sam vam Se mogao učinit vidljivim. Dakle čovjek Isus bio je posrednik između vas i Mene samo utoliko da Sam kroz Njega Ja mogao biti vidljiv kako bi vaš opstanak bio osiguran. To što se forma čovjeka Isusa putem ispravno vođenog života tek morala izgraditi tako da Mi je On mogao poslužiti za boravak, istovremeno je za ljude bio primjer rezultata ispravno korištene volje, jer On je ljudima pokazao put koji vodi do savršenstva. A što je govorilo iz Njega to sam bio Ja Sâm, bila je Moja Riječ koju je On propovijedao, dakle Moja volja ljudima je bila objavljena posredovanjem čovjeka Isusa. Tako da On ne može biti odbijen želi li Me čovjek priznati kao Autora čistog Kristovog učenja Ljubavi.

No da Moja Riječ nije samo ljudska riječ, osjetiti će svako tko ju živi, jer on će sâm na sebi osjetiti učinak, on će postati mudar i pun snage, jer on tada isto tako stupa sa Mnom u savez kao i čovjek Isus Koji je svojim primjerenim životom od Mene primio Svjetla i Snage u svoj punini i Koji se stoga treba smatrati Božanskim bićem, i pored toga što je kao čovjek živio na Zemlji.

I stoga ću vam se uvijek nanovo truditi objasniti tajnu postajanja Boga čovjekom u Isusu Kristu, uvijek nanovo davat ću vam objašnjenja zašto Ga ne smijete odbijati želite li vjerovati u Mene i dospjeti do Mene. Jer On i Ja smo jedno (Ivan 10:30), i tko Ga odbija, odbija i Mene, jer je On bio utjelovljena Ljubav, koja je Moja izvorna supstanca od Vječnosti, i Ja Sam dakle bio u Njemu i Moja Sila je kroz Njega dolazila do izražaja. Njegova Riječ bila je Moja Riječ, i ta Riječ bio sam Ja Sâm ….

AMEN

Spread the Truth