Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4395 (Različite škole razmišljanja… Kristovo učenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4395, 4 Kolovoz 1948 

RAZLIČITE ŠKOLE RAZMIŠLJANJA… KRISTOVO UČENJE…

Apsolutna Istina ne može biti reprezentirana od strane nijedne škole razmišljanja sve dok ona ne može pokazati kako je izvor njezine dogme utemeljen na Riječi odgore, premda se ne može sve što je podučavano od strane svakog duhovnog pokreta nazvati pogreškom/zabludom. Njihovi sljedbenici će uvijek biti iskreni ljudi ako oni napuste crkvene organizacije i okrenu se takvoj školi razmišljanja. I prema tome njima je opetovano ponuđena prilika da se približe Istini, jer jednom kada su Je prepoznali kao takvu oni će se nje držati i otud će biti više vjerni sljedbenici duhovnih grupa nego sljedbenici crkve koja je službeno raspoznavana kao Moja institucija, ali koji su većim dijelom samo pristalice ili formalni vjernici, i nikada ne žude dublje zaći u vječnu Istinu, u Moje učenje Ljubavi, koje Ja opisujem kao srž crkve utemeljene od strane Mene. Jedino Riječ odgore je Čista Istina i ova je Riječ bila primljena i raširena od strane Isusa na Zemlji, posljedično Njegovo je jedino istinsko učenje i ostati će to za cijelu vječnost. Otud čovjek koji propovijeda Kristovo učenje jeste Moj predstavnik na Zemlji i on će biti sposoban obavijestiti svaku školu razmišljanja do kojeg opsega oni imaju Istinu a koja su razmišljanja obmanjujuća. Međutim, tijekom posljednjih dana stvarni zagovornici Mojeg učenja sebe ne trebaju zaokupljati sa drugim vjeroispovijestima ili religijskim grupama budući će se svjetovne vlasti boriti protiv svih njih i one će, također, izgubiti njihove pristalice sa sigurnošću. Moje sluge trebaju samo sakupljati dezertere i pokušati ih pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo; oni trebaju priopćiti njima Čistu Istinu i iskoristiti svaku priliku da prosvjetle obmanute ljude…

I Ja ću im osigurati mogućnost da to naprave, Ja ću ih poslati onima koji još mogu biti pridobiveni, koji su i  dalje neodlučni i jedino trebaju Istinu kako bi se zaputili ispravnom stazom. Istina govori za sebe i nitko ju neće biti sposoban potkopati, ali gdje su se obmanjujuća učenja pojavila može se uvijek očekivati da ljudi odu kada su suočeni sa nevoljom, koju oni mogu izbjeći kroz revnost vjere. Budući će u posljednjim danima veliku nevolju/patnju trpjeti jedino oni vjernici koji žele ostati vjerni Meni i biti će stoga tretirani sa neprijateljstvom od strane svijeta. Svijet će zahtjevati potpuno odbacivanje vjere u Boga i Stvoritelja od vječnosti koji rukovodi sudbinom svakog ljudskog bića, i nevolja svakoga tko odbaci njegovu vjeru će biti riješena. Ljudi koji izdrže će morati patiti na izvanredne načine. Ali svatko tko ima istinsku vjeru, koji živi unutar Istine koju je on primio od Mene Osobno, će također ostati vjeran Meni budući će on znati kako takva nevolja neće trajati vječno i onda će zamijeniti radosno stanje blaženstva. On će znati kako Zemlja doživljava svoj kraj a isto tako i ljudi koji odustaju od njihove vjere poradi ovozemaljskosti. Istina primljena od strane Mene im je dala znanje o stvarima koje će doći i ovo znanje će im dati znanje da ustraju do kraja.

Jedino Istina daje snagu, jedino osoba koja živi unutar Istine će izdržati, i iz ovog razloga je toliko hitno nužno priopćiti/pružiti Istinu ljudima budući će im to/ova jedino omogućiti razumjeti sve što će se dogoditi. Svatko tko ne zna apsolutnu Istinu će postati nesiguran, on će sve dvojbiti i pretpostaviti svijet i njegova zadovoljstva njegovu dvojbenom znanju. Ali Ja želim dati ljudima Čistu Istinu kako bi im pomogao preživjeti konačan kraj tako što će čvrsto vjerovati u Mene, u Moju mudrost i Ljubav koja želi pripremiti raj za Moje Vlastite nakon uništenja ove Zemlje… Svatko podučen po Mojoj Riječi o vječnom planu Spasenja će razumjeti sve, uvijek će svoje oči imati uperene u Mene i on će biti u stanju virnuti u (ili ‘baciti pogled na’) duhovno carstvo i primiti snagu i milost da ustraje do kraja.

AMEN

Spread the Truth