Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4389 (Snaga molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4389, 29 Srpanj 1948

SNAGA MOLITVE ….

Snaga molitve koristi se premalo, pošto vi ljudi niste u pravoj vjeri i stoga ju premalo možete isprobati. Možete zatražiti sve i sve postići, ako vjerujete, ako biste Mi vaše molbe prinosili bez da dvojbite i puni povjerenja očekivali njihovo ispunjenje. Molitva je most do Mene, koji sam vam Ja Osobno izgradio i kojim vi neprestano možete ići kako biste dospjeli do Mene. Ispravna molitva, molitva u duhu i u istini, uvijek će biti saslušana i neće ostati bez uspjeha, a snaga vaše vjere omogućuje vam i sigurno ispunjenje, posljedično tome ispunjenje vaših molbi ne ovisi o Mojoj volji, nego samo o vašoj snazi vjere, i s obzirom na to vi sami odlučujete koliko se vaša molba uslišava.

Uvijek iznova Ja vam govorim, da se vi u svim stvarima trebate obraćati Meni, i tako biste vi uistinu mogli imati daleko lakše zemaljsko postojanje kad biste bolje koristili snagu molitve. Ali ako recitirate molitve kao što vas se često uči, moći ćete neprestano moliti i uzaludno čekati ispunjenje vaših molbi. Tada vaša molitva ne dopire do Moga uha, jer to nije prava molitva, njoj nedostaje snaga vjere. Onda Ja ne mogu djelovati Mojom silom, jer Ja Sâm učio sam vas pravoj vjeri, učinio sam ju uvjetom za uslišenje vaših molitvi. Ja vas ne mogu odriješiti od tog uvjeta, moram zahtijevati vjeru u Mene i Moje djelovanje, inače bih Ja Sâm bio nevjeran Mome zakonu od vječnosti, inače ne bih niti mogao spominjati snagu vjere.

Vi možete postići sve i trebate samo probati, no prije si morate prisvojiti duboku vjeru, morate iznutra biti tako uvjereni da nikada ne mašite u molbi, da vam Ja mogu i hoću pomoći. I Ja ću vam svaku zemaljsku molbu ispuniti, ako molite na pravi način …. u vjeri, da vam Ja odobravam što duši nije na štetu, i vi ste potpunog uvjerenja da vam Ja dajem samo ono što vam je korisno, pošto vas ljubim …. Tako da vi i morate moći odustati ako vam Moja Ljubav nešto uskrati …. I ovo uvjerenje u jednoj ispravnoj molitvi mora biti zastupljeno, tad vam je molitva ispravna, i možete uvijek računati sa odobrenjem vaše molbe, pošto sam vam Ja Sâm dao obećanje: Molite, i bit će vam dano, kucajte, i bit će vam otvoreno (Matej 7:7)….  

AMEN

Spread the Truth